Aihe

Naiset kirkossa

Naisilla on keskeinen rooli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon työssä. Vaikka naisia ei asetetakaan kirkossa pappeuteen eivätkä he siten toimita sellaisia riittejä kuin sakramentin vertauskuvien siunaaminen tai kastaminen, he palvelevat korkeissa johtotehtävissä sekä palvelevat lähetyssaarnaajina ja opettajina ja saarnaavat usein seurakunnan edessä ja johtavat sen rukouksia jumalanpalveluksissa.

Kirkossa arvostetaan erityisen paljon äitiyttä ja lasten hoivaamista, ja monet mormoninaiset, jotka asettavat sen ensimmäiselle sijalle elämässään, saavuttavat myöhemmin elämässään huomattavan aseman liike-elämässä, koulutuksen tai lääketieteen parissa tai muissa pyrkimyksissä.

Apuyhdistys

Naisten tärkein järjestö kirkossa on Apuyhdistys, joka perustettiin vuonna 1842. Nykyään tässä järjestössä on yli 5,5 miljoonaa 18 vuotta täyttänyttä naista yli 170 maassa.

Joka sunnuntai Apuyhdistyksellä on tunnin mittainen kokous naisille osana säännöllisiä sunnuntaikokouksia. Kokouksessa annetaan uskonnollista opetusta ja autetaan naisia opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia perheelleen omassa kodissaan.

Apuyhdistyksen jäsenet myös auttavat apua tarvitsevia järjestämällä heille aterioita, vaatteita ja muita välttämättömyystarvikkeita. Lisäksi naiset osallistuvat luku- ja kirjoitustaito-ohjelmaan auttaakseen muita oppimaan lukemaan ja kirjoittamaan.

Apuyhdistyksessä on ainutlaatuinen ohjelma nimeltään kotikäyntiopetus, joka tarjoaa tukiverkon kirkon naisille. Jokaisen naisen apuna on kaksi muuta naista, jotka käyvät hänen luonaan joka kuukausi viemässä uskonnollisen sanoman ja tarjoamassa apua, jos sitä tarvitaan.

Naisilla on myös tilaisuuksia kokoontua yhteen sunnuntaikokousten lisäksi ja osallistua sellaisiin toimintoihin kuin kirjallisuuskerhot, vanhemmuuteen ja kodinhoitotaitoihin liittyvät kurssit, palvelutempaukset ja illanvietot.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.