Uutistiedote

Nuorten miespuolisten lähetyssaarnaajien pukeutumisen tasovaatimuksia koskevista poikkeuksista ilmoitettu

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ilmoittanut lähetyssaarnaajina palvelevien nuorten miesten pukeutumisen tasovaatimuksia koskevista poikkeuksista.

 

Nämä ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin hyväksymät poikkeukset antavat vyöhykkeiden johtokunnille mahdollisuuden mukauttaa lähetyssaarnaajien pukeutumista tietyillä alueilla. Tällä parannetaan ja ylläpidetään lähetyssaarnaajien arvokkuutta, turvallisuutta, tehokkuutta, lähestyttävyyttä ja kulttuurin huomioimista sekä samalla edustetaan asianmukaisella tavalla Herraa ja Hänen kirkkoaan.

”Lähetyssaarnaajien asua on säännöllisesti ajan mittaan mukautettu alueen, tyylin ja tapojen mukaiseksi”, sanoo vanhin Dieter F. Uchtdorf, kahdentoista apostolin koorumin jäsen ja lähetystyön johtavan neuvoston puheenjohtaja. ”Nämä poikkeukset ovat jatkoa tälle prosessille. Kaikessa harkinnassamme pidämme päällimmäisinä mielessä lähetyssaarnaajien kutsun edustaa Jeesusta Kristusta, heidän terveytensä ja turvallisuutensa sekä heidän palvelupaikkansa kulttuurin huomioimisen.”

Päivitetyissä ohjeissa lähetyssaarnaajan tavanomaista asua – valkoista paitaa ja solmiota sekä joillakin alueilla puvun takkia – tähdennetään uudelleen. Lisäksi hyväksytyillä opetusalueilla nuoret miehet (joita tavallisesti kutsutaan vanhimmiksi) voivat käyttää valkoista tai yksiväristä sinistä pukupaitaa solmion kanssa tai ilman. Näistä poikkeuksista päättää vyöhykkeen johtokunta, ja lähetysjohtaja ilmoittaa lähetyssaarnaajille, jos nämä poikkeukset koskevat heidän opetusaluettaan.

Kaikki vanhimmat käyttävät edelleen valkoista paitaa ja solmiota sekä joillakin alueilla puvun takkia, kun he menevät temppeliin, sunnuntain jumalanpalvelukseen, johtohenkilöiden konferenssiin ja vyöhykekonferenssiin, lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen, kastetilaisuuteen ja muihin kirkon kokouksiin.

”Lähetyssaarnaaja tulee aina olemaan asultaan arvokas, kunnioittava ja helposti lähestyttävä, kun hän täyttää tarkoitustaan opettaa ihmisille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia”, sanoo vanhin Uchtdorf.

Tämä tiedoksianto on jatkoa joulukuussa 2018 annetulle pukeutumisen tasovaatimuksen muutokselle, joka koskee lähetyssaarnaajina palvelevia nuoria naisia.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.