Uutistiedote

Nykyajan apostoli kiersi Brittein saaria vieden voimallista kristillistä sanomaa

Uuden testamentin mallia noudattaen vanhin Jeffrey R. Holland Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (mormonit) kahdentoista apostolin koorumista vieraili kesäkuussa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapaamassa uskonnollisia ja valtiollisia johtajia.  Koska hän on eräs maailman huomattavista kirkollisista johtajista, hän antoi myös neuvoja ja hengellistä ohjausta kirkon jäsenille sekä ihmisille laajemmin.

Hänen käyntinsä Brittein saarilla auttoi huomion keskittämisessä kristillisten kirkkojen rooliin ja tärkeyteen 2000-luvulla.  Nykyajan apostolit ovat Jeesuksen Kristuksen todistajia, ja he ymmärtävät, että Vapahtajan sanomaa vahvistetaan parhaiten sillä tavalla, jolla kristillinen yhteisö pyrkii tavoittamaan avun tarpeessa olevat uskontokunnasta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Oxfordin yliopiston Harris Manchester Collegessa järjestettiin kirkon nuorille aikuisille suunnattu hartaustilaisuus. Siellä vanhin Holland puhui siitä, että on tärkeää puolustaa totuutta, elää kristillisten periaatteiden mukaan ja pysyä lujana uskossa silloinkin kun saattaisi vaikuttaa siltä, että on pyrkimyksessään yksin: 

”Sanokaa vain: ’Minä olen tässä’ – – ja ’minuun voit luottaa’.  Itse asiassa pyhissä kirjoituksissa on suurenmoinen sanonta, joka tunnetaan jo Abrahamin ajoilta, ellei vieläkin aiemmin – –: ’Tässä olen, lähetä minut.’”

Ollessaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vanhin Holland puhui monille niistä 1 700 mormonilähetyssaarnaajasta, jotka palvelevat paraikaa kirkon lähettiläinä kaikkialla Brittein saarilla. Nämä tilaisuudet järjestettiin Edinburghissa, Birminghamissa ja Lontoossa.

Hän kiitti näitä nuoria miehiä ja naisia heidän antamastaan suuresta panoksesta. Monet heistä ovat yhä teini-ikäisiä, mutta he ovat antaneet puolitoista tai kaksi vuotta elämästään kertoakseen evankeliumista, ja he maksavat siitä koituvat kulut suurimmaksi osaksi itse.  Hän käytti aikaa siihen, että kätteli jokaisen lähetyssaarnaajan ja esitti heille rakkauden, innoituksen ja kannustuksen sanoman.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.