Aihe

Paastoaminen

Kun Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet paastoavat, he ovat vapaaehtoisesti syömättä ja juomatta tietyn aikaa, jotta he voisivat tulla lähemmäksi Jumalaa ja pyytää Hänen siunauksiaan. Kirkon jäseniä kehoitetaan paastomaan yhtenä sunnuntaina kuukaudessa (paastosunnuntai) sekä tarvittaessa tai halutessa. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että paasto yhdistettynä vilpittömään rukoukseen voi tarjota hengellistä voimaa, läheisyyttä Jumalaan ja valmistaa vastaanottamaan Hänen siunauksiaan.

Myöhempien aikojen pyhät voivat paastota monesta syystä, muun muassa: palvellakseen Jumalaa ja osoittaakseen kiitollisuutta Hänelle (kts. Alma 45:1), pyytääkseen Jumalaa siunaamaan sairaita ja ahdistettuja (kts. Matteus 17:14-21), saadakseen vastauksia rukouksiin (kts. Alma 5:46), saadakseen voimaa vastaustaa houkutusta (kts. Jesaja 58:6), saadakseen ohjausta Kirkon tehtävään (kts. Apt. 13:2-3; Alma 17:3) ja saadakseen lohdutusta vaikuden, surun tai murheen aikana (kts. Alma 28:4-6; 30:1-2).

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.