Aihe

Palautus

Jeesuksen Kristuksen alkukirkon ja evankeliumin tuominen uudelleen maan päälle myöhempinä aikoina siten kuin Jumala on ilmoittanut sen Joseph Smithille ja profeetoille, jotka ovat seuranneet häntä kirkon presidentteinä. Termiä ”palautettu evankeliumi” käytetään tähdentämään sitä, että se on palautettu Uuden testamentin ajoista.

Katso myös Joseph Smith ja palautus

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.