Johtohenkilön elämäkertatietoja

Presidentti Henry B. Eyring

Presidentti Henry B. Eyring hyväksyttiin ja erotettiin toiseksi neuvonantajaksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan sunnuntaina 14. tammikuuta 2018. Ennen tätä hän palveli presidentti Thomas S. Monsonin neuvonantajana vuodesta 2008 vuoteen 2018 ja presidentti Gordon B. Hinckleyn neuvonantajana vuodesta 2007 vuoteen 2008. Hänet hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 1. huhtikuuta 1995. Hän on palvellut johtavana auktoriteettina 3. lokakuuta 1992 lähtien.

Presidentti Eyring on aiemmin palvellut ensimmäisenä neuvonantajana johtavassa piispakunnassa huhtikuusta 1985 syyskuuhun 1992 sekä kirkon kouluasiamiehenä syyskuusta 1980 huhtikuuhun 1985 ja jälleen syyskuusta 1992 tammikuuhun 2005.

Presidentti Eyring toimi Ricks Collegen rehtorina Rexburgissa Idahossa vuosina 1971–1977. Hän kuului kauppatieteiden jatko-opintojen laitoksen henkilökuntaan Standfordin yliopistossa vuosina 1962–1971.

Hän on suorittanut kandidaatintutkinnon fysiikassa Utahin yliopistossa sekä maisterin- ja tohtorintutkinnon kauppatieteissä Harvardin yliopistossa.

Hän syntyi Princetonissa New Jerseyssä 31. päivänä toukokuuta 1933. Hän on palvellut kirkossa alue-edustajana, pyhäkoulun pääneuvottelukunnan jäsenenä sekä piispana.

Presidentti Eyring on naimisissa Kathleen Johnsonin kanssa, ja heillä on neljä poikaa ja kaksi tytärtä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.