Uutistiedote

Presidentti Nelson vieraili Euroopassa

Presidentti Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista sekä muita Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavia auktoriteetteja vieraili lähetyssaarnaajien ja jäsenten luona eri puolilla Eurooppaa lokakuussa osana vuosittaista kirkon edistysaskelten tarkastusta Euroopan vyöhykkeellä. Lisäksi hän piti kokouksia Englannissa, Espanjassa, Italiassa ja Saksassa kannustaakseen ja opastaakseen omalta osaltaan jäseniä ja lähetyssaarnaajia. Vierailunsa aikana presidentti Nelson osallistui myös vaarnakonferensseihin Englannissa ja tutustui Rooman temppelin rakennustyömaahan. Vaarna koostuu ryhmästä tietyllä maantieteellisellä alueella olevia paikallisia seurakuntia.

 

Presidentti Nelsonin mukana olivat vanhin Donald L. Hallstrom seitsemänkymmenen johtokunnasta ja johtava piispa Gérald Caussé. Vanhin Hallstrom ja piispa Caussé avustivat presidentti Nelsonia pyhien palvelemisessa ja Euroopan vyöhyketoimistoa koskevassa tarkastuksessa. Joissakin kokouksissa presidentti Nelsonin mukana olivat myös Euroopan vyöhykkeen johtaja Patrick Kearon sekä muut Euroopan vyöhykkeen johtokunnan jäsenet.

”Olemme iloisia siitä, että presidentti Nelson on käynyt tarkastamassa työn, jota kirkko tekee Euroopan vyöhykkeellä”, vyöhykkeenjohtaja Kearon sanoi. ”Olemme kiitollisia työstä ja palvelusta, jota jäsenet ja lähetyssaarnaajat tekevät kirkon menestymiseksi Euroopassa.”

Presidentti Nelson on kansainvälisesti tunnettu sydänkirurgi ja lääketieteen tutkija, ja hänet hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumiin 7. huhtikuuta 1984. Hänet erotettiin kahdentoista apostolin koorumin presidentin tehtävään 15. heinäkuuta 2015. Hänet mainitaan maailman, Amerikan ja uskonnon tunnetuimpien henkilöiden joukossa. Kahdentoista apostolin koorumi on yksi ylimmistä johtoelimistä kirkon hallinnossa. Apostolien tärkein tehtävä on olla Kristuksen nimen erityisinä todistajina kaikkialla maailmassa, ja sen lisäksi he valvovat maailmanlaajuisen kirkon kehittymistä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.