Johtohenkilön elämäkertatietoja

Presidentti Thomas S. Monson

Presidentti Thomas S. Monson palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 16. presidenttinä helmikuun 3. päivästä 2008 lähtien. Hän kuoli 2. tammikuuta 2018 kotonaan Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Hän oli kuollessaan perheensä ympäröimänä. Hän kuoli 90-vuotiaana korkean iän tuomiin vaivoihin.

Presidentti Monson palveli Kandan lähetyskentän johtajana pääpaikkanaan Toronto Ontariossa vuosina 1959–1962. Ennen sitä hän palveli Temple View’n vaarnan johtokunnassa Salt Lake Cityssä Utahissa ja samassa vaarnassa 6.–7. seurakunnan piispana.

Presidentti Monson syntyi Salt Lake Cityssä 21. elokuuta 1927 G. Spencer ja Gladys Condie Monsonin perheeseen. Hän kävi koulunsa Salt Lake Cityssä ja valmistui korkein arvosanoin Utahin yliopistosta vuonna 1948 pääaineenaan liikkeenjohto. Hän suoritti jatko-opinnot ja työskenteli kauppatieteiden laitoksen palveluksessa Utahin yliopistossa. Myöhemmin hän suoritti kauppatieteiden maisterin tutkinnon (MBA) Brigham Youngin yliopistossa. Huhtikuussa 1981 Brigham Youngin yliopisto myönsi presidentti Monsonille oikeustieteen kunniatohtorin arvon. Kesäkuussa 1996 hän sai kunniatohtorin arvon muista saavutuksistaan Salt Lake Community Collegesta. Toukokuussa 2007 hän sai liiketalouden kunniatohtorin arvon Utahin yliopistosta. Toukokuussa 2009 hän sai viestinnän kunniatohtorin arvon Utah Valleyn yliopistosta ja julkisen palvelun kunniatohtorin arvon Etelä-Utahin yliopistosta. Huhtikuussa 2010 hän sai humanististen tieteiden kunniatohtorin arvon Weberin osavaltiollisesta yliopistosta. Toukokuussa 2011 hän sai humanististen tieteiden kunniatohtorin arvon Utahin Dixie State Collegesta. Hän on liiketalouden oppilasyhdistyksen Alpha Kappa Psin kunniajäsen.

Presidentti Monson palveli Yhdysvaltain laivastossa toisen maailmansodan loppupuolella. Hän solmi avioliiton Frances Beverly Johnsonin kanssa Suolajärven temppelissä 7. lokakuuta 1948. Heillä on kolme lasta, kahdeksan lastenlasta ja seitsemän lastenlasten lasta.

Työelämässä presidentti Monson loi huomattavan uran kustannus- ja kirjapainoalalla. Hän tuli työhön Deseret News -lehteen vuonna 1948 ja palveli lehden sekä Newspaper Agency Corporationin mainososaston päällikkönä. Myöhemmin hänet nimitettiin myyntipäälliköksi Deseret News Pressiin, joka on yksi Yhdysvaltain länsiosien suurimmista kaupallisista kirjapainoista. Hän kohosi siellä toimitusjohtajaksi ja toimi edelleen samassa tehtävässä, kun hänet kutsuttiin kahdentoista koorumiin vuonna 1963. Hän palveli monia vuosia Deseret News Publishing Co:n johtokunnan puheenjohtajana. Presidentti Monson on myös ollut Printing Industry of Utahin [Utahin kirjapainoteollisuus] puheenjohtaja sekä Printing Industry of American [Amerikan kirjapainoteollisuus] johtokunnan jäsen.

Laajan liiketaloudellisen taustansa ansiosta hän palveli monia vuosia useiden huomattavien liikeyritysten ja teollisuuslaitosten johtokuntien jäsenenä. Parhaillaan hän palvelee MAP-kirkon kouluneuvottelukunnan ja hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Vuodesta 1969 lähtien presidentti Monson on palvellut Amerikan partiopoikajärjestön kansallisen toimeenpanevan neuvoston jäsenenä.

Hän pysynyt Utahin myyntijohtajien yhdistyksen, Salt Laken mainosalan seuran sekä Salt Laken pörssiklubin jäsenenä.

Presidentti Monson palveli monta vuotta Utahin osavaltion yliopistojohtajien neuvostossa, joka antaa ohjeita korkeakouluopetuksesta Utahin osavaltiossa. Hän palveli myös Utahin yliopiston alumniyhdistyksen virkailijana.

Joulukuussa 1981 presidentti Ronald Reagan nimitti hänet presidentin työryhmään edistämään yksityissektorin aloitteita. Hän palveli tässä tehtävässä joulukuuhun 1982, jolloin työryhmä sai toimeksiannon valmiiksi.

Vuonna 1966 presidentti Monsonille myönnettiin Utahin yliopistosta valmistuneen huomattavan henkilön palkinto. Hän on saanut myös Amerikan partiopoikajärjestön hopeamajavan (vuonna 1971) ja arvostetun hopeabiisonin (vuonna 1978), kansainvälisen partiojärjestön korkeimman ansiomerkin, pronssisuden (vuonna 1993) sekä Kanadan partiolaisten ansiomerkin, hopeaketun (vuonna 2011). Vuonna 1997 hän sai Utahin kansalliskaartilta Minuteman Award -kunniamerkin sekä Brigham Youngin yliopiston Exemplary Manhood [esimerkillinen miehuus] -kunniamerkin. Vuonna 1998 hän ja sisar Monson saivat kumpikin Continuum of Caring Humanitarian [hellittämättä huolehtiva ihmisystävä] -kunniamerkin St. Joseph Villan laupeudensisarilta. Vuonna 2000 hän sai MAP-suhdetoimintayhdistykseltä Joseph ja Hyrum Smith -kunniakirjan ”Vuoden tiedottajana”. Vuonna 2005 Heart and Lung Research Foundation [sydän- ja keuhkotutkimussäätiö], joka on Deseret Foundationiin kuuluva säätiö, myönsi hänelle Legacy of Life [elämän perintö] -kunniakirjan. Vuonna 2007 hän sai rotaryjärjestön maailmanlaajuisen humanitaarisen työn ansiomerkin. Hän on saanut ansiomerkkejä neljältä Brigham Youngin yliopiston johtajayhdistyksen yksiköltä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.