Uutistiedote

Presidentti Uchtdorf tapasi jäseniä ja kävi tutustumassa kolmeen temppeliin Euroopassa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisen presidenttikunnan jäsen puhui eurooppalaisille mormoneille ja kävi tutustumassa uuteen Pariisin temppeliin Ranskassa, peruskorjattavana olevaan Frankfurtin temppeliin Saksassa ja Haagin temppeliin Alankomaissa.

 

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ja hänen vaimonsa Harriet olivat huhtikuussa kymmenpäiväisellä matkalla.

Presidentti Uchtdorfin matkan aikana myöhempien aikojen pyhät kysyivät, milloin paikalliset temppelit avautuisivat ja olisivat toiminnassa. Hänen vastauksensa oli, että jäsenten tulee huolehtia siitä, että he ovat valmiita menemään temppeliin, kun se avautuisi. Hän sanoi, että jäsenten tulee suunnitella, että he ovat valmiita menemään pyhään rakennukseen jo nyt, jotta kun heidän temppelinsä avautuu, he voivat olla osallisina Herran siunauksista.

Kiertokäynnit yleisölle Pariisin temppelissä alkoivat 22. huhtikuuta 2017 ja jatkuvat toukokuun 13. päivään saakka muulloin paitsi sunnuntaisin. Temppeli vihitään käyttöön sunnuntaina 21. toukokuuta, ja kulttuurijuhla pidetään edellisenä iltana.

Presidentti ja sisar Uchtdorf olivat kiertokäynnillä temppelissä kirkon johtavan piispan Gérald Caussén ja hänen vaimonsa Valérien kanssa.

Haagin temppelin Alankomaissa vihki käyttöön 8. syyskuuta 2002 presidentti Gordon B. Hinckley. Se oli tuolloin kirkon 114. temppeli maailmassa.

Presidentti ja sisar Uchtdorf tapasivat temppelinjohtaja Marvin Van Damin ja hänen vaimonsa Sandyn.

Presidentti Uchtdorf kävi myös tutustumassa Frankfurtin temppeliin, jossa tehdään laajaa peruskorjausta. Hän keskusteli rakennustyönjohtajien ja projektinjohtaja Hanno Luschinin kanssa. Frankfurtin temppelin rakentamisesta ilmoitettiin vuonna 1981, ja se valmistui kuusi vuotta myöhemmin. Kirkon presidentti Ezra Taft Benson vihki sen käyttöön 11 tilaisuudessa 28.–30. elokuuta 1987.

Frankfurtin temppelin peruskorjauksen odotetaan valmistuvan ja uudelleen vihkimisen tapahtuvan vuonna 2018.

Presidentti Uchtdorf tapasi Frankfurtissa myös vanhin Patrick Kearonin seitsemänkymmenen koorumista sekä vanhin Kearonin vaimon Jenniferin. 

Kokouksissa myöhempien aikojen pyhien kanssa presidentti Uchtdorf kannusti heitä pitämään käskyt, palvelemaan muita ja luottamaan Herraan.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.