Aihe

Riippuvuus

Katso Individuals With Addictions Find Hope and Help [Riippuvuudesta kärsivät saavat toivoa ja apua]

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.