Uutistiedote

Rooman temppelin rakennustyömaan siirrettävät toimistotilat lahjoitettiin paikkakuntalaisten käyttöön

Tarpeettomiksi jääneet siirrettävät toimistotilat on nyt annettu Italian Punaisen Ristin, paikallishallinnon virastojen sekä erään maanjäristyksestä kärsineen paikkakunnan käyttöön.

Rooman temppelin valmistuessa lähiaikoina rakennustyömaan henkilökunnan toimistotiloja ei enää tarvita. Päälliköt ja tukihenkilöstö muuttivat äskettäin yhteen jo valmiina olevista rakennuksista – vierastaloon.

Jotta rakennustöille saataisiin raivattua lisää tilaa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko päätti lahjoittaa hyväkuntoiset siirrettävät toimistotilat paikallisille yhteisöille. Kolme valittua lahjoituksen saajaa ovat Italian Punainen Risti, Rooman kaupunki sekä Borbonan kaupunki.

 

Italian Punaisen Ristin Rooman paikallisosasto sai kaksi siirrettävää toimistotilaa, joita tullaan käyttämään pakolaisavun koordinoimisessa. Rooman kaupunki sai toiset kaksi siirrettävää toimistotilaa, joista yhtä tullaan käyttämään pelastustoimen kenttätyössä ja toista jätteiden hävittämispalvelujen koordinoimisessa hätätilanteissa. Loput 20 siirrettävää toimistotilaa annettiin Borbonan kaupungin käyttöön. Niihin tulee kaupungin toimistoja ja toimintoja, jotka on jouduttu siirtämään pois tuhoisan maanjäristyksen vuoksi, jossa 299 kuoli ja 388 loukkaantui ja 4 500 menetti asuntonsa.

Vanhin Alessandro Dini-Ciacci, joka on vyöhykeseitsenkymmen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, kertoi näiden toimistotilojen siirtämisen olevan ”jälleen uusi merkittävä virstanpylväs Rooman temppelin rakentamisen edistymisessä”. Puhuessaan näiden siirrettävien toimistotilojen tulevasta käytöstä hän huomautti, että niiden lahjoittaminen paikallisille yhteisöille sopii yhteen sen kanssa, että kirkko haluaa jatkuvasti noudattaa apostoli Paavalin korinttilaiskirjeessä esittämää kehotusta: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali” (1. Kor. 13:1).

Vanhin Dini-Ciacci hyödynsi tilaisuutta myös kehottamalla kirkon jäseniä ja kaikkia hyvää tarkoittavia miehiä ja naisia etsimään päivittäin mahdollisuuksia palvella muita omalla paikkakunnallaan.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.