Uutistiedote

Russell M. Nelson nimetty kirkon uudeksi presidentiksi

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uusi presidentti on Russell M. Nelson. Asiasta ilmoitettiin tänään 16. tammikuuta Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Presidentti Nelson, 93, seuraa tehtävässä presidentti Thomas S. Monsonia, joka kuoli 2. tammikuuta 2018. Kirkon presidenttinä hän johtaa maailmanlaajuista kirkkoa, jossa on yli 16 miljoonaa jäsentä.

 

Hän on kutsunut ensimmäiseksi neuvonantajakseen presidentti Dallin H. Oaks, 85, ja toiseksi neuvonantajakseen presidentti Henry B. Eyring, 84, palvelemaan hänen kanssaan ensimmäisessä presidenttikunnassa, kirkon korkeimmassa hallintoelimessä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.