Aihe

Sakramenttikokous

 

Sakramenttikokous on nimitys, jota käytetään myöhempien aikojen pyhien säännöllisestä jumalanpalveluksesta, joka pidetään yleensä joka viikko sunnuntaisin ja jossa kirkon jäsenille jaetaan sakramentti (vastaa ehtoollista). Sakramenttikokouksissa on musiikkia, puheita, todistuksia ja rukouksia.

Katso myös Of Chapels and Temples: Explaining Mormon Worship Services [Kappeleista ja temppeleistä: selostus mormonien jumalanpalveluksista]

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.