Uutistiedote

Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma jouluna 2014

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut oheisen sanoman jouluna 2014:

Kun juhlistamme tätä joulunaikaa, meidän ajatuksemme kääntyvät siihen pyhään tapahtumaan kauan sitten, kun Rauhan Ruhtinas ja maailman Valo (ks. Jes. 9:5) syntyi. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme. ”Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, – – hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” (Jes. 53:5). Hän on luvannut: ”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 8:12).

nativity 2013

Vilpitön rukouksemme tänä joulunaikana on, että Vapahtajan valo ja todistus tulevat sydämeemme, että Hänen elämänsä ja ominaisuutensa kuvastuvat meidän elämästämme ja että ihmiset kaikkialla ottavat vastaan Hänen armonsa ja armeliaisuutensa siunaukset, jotka Hänen sovitusuhrinsa on tehnyt mahdollisiksi.

Rukoilemme, että jokaista meitä siunattaisiin tänä riemullisena aikana vuodesta ja että tunnustaisimme kiitollisina taivaallisen Isämme vertaansa vailla olevan lahjan meille – Hänen Poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.