Aihe

Sinetöiminen

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa sana sinetöiminen viittaa miehen ja naisen ja heidän lastensa yhteen liittämiseen iankaikkisuudeksi. Tämä sinetöiminen voidaan toimittaa vain temppelissä, ja sen toimittaa mies, jolla on pappeus eli Jumalalta saatu valtuus. Myöhempien aikojen pyhien uskonkäsityksen mukaan sinetöiminen tarkoittaa sitä, että nämä perhesuhteet säilyvät kuoleman jälkeen, jos asianomaiset henkilöt elävät Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan. Myöhempien aikojen pyhille perhe on välttämätön osa Jumalan suunnitelmaa, koska se on tärkein yksikkö sekä maan päällä että iankaikkisuudessa.

Kun mies ja nainen solmivat avioliiton mormonitemppelissä, seremoniaa sanotaan sinetöimiseksi. Kun tälle avioparille myöhemmin syntyy lapsia, heidät katsotaan automaattisesti sinetöidyiksi vanhempiinsa. Aviopareilla, jotka liittyvät kirkkoon avioliiton solmittuaan tai eivät muista syistä alun perin solmineet avioliittoa temppelissä, on yhä mahdollisuus tulla sinetöidyiksi yhteen temppelissä myöhemmin. Vanhemmat voivat saada tuolloin lapsensa sinetöidyiksi itseensä. Näitä sinetöimistoimituksia voidaan toimittaa myös sijaistoimituksena kuolleille ja sitoa näin perheitä yhteen kautta sukupolvien.

Jeesus Kristus itse puhui sinetöimisestä Uudessa testamentissa:

”Kun Jeesus tuli Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: ’Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?’ – –

Simon Pietari vastasi: ’Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.’

Jeesus sanoi hänelle: ’Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.’” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:13, 16–19.)

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että tämä sama Pietarille annettu valtuus annettiin Joseph Smithille vuonna 1829 ja että se on siirtynyt edelleen nykyiselle profeetalle ja kirkon presidentille Thomas S. Monsonille. Vain profeetta voi antaa sinetöimisvallan toisille miehille, ja tämä valtuus on samaan aikaan vain suhteellisen harvoilla miehillä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.