Uutistiedote

Sukupolvet yhdistyvät henkilöhistorioiden ja elämäntarinoiden välityksellä

”Kaikissa meissä”, kirjoitti Alex Haley, joka on kirjoittanut suositun (omaan sukuhistoriaansa perustuvan) romaanin Juuret, ”on kalvava nälkä tuntea oma perintömme – tietää, keitä me olemme ja mistä me olemme tulleet.”

Tuo ”nälkä” kasvaa kaikkialla maailmassa. Ihmiset huomaavat, että ymmärtääkseen paremmin, keitä he ovat, heidän täytyy tuntea ennen heitä eläneiden sukulaistensa elämäntarinoita. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet kuuluvat niihin, jotka haluavat luoda henkilökohtaisen yhteyden sukupolvien välille tutkimalla omaa sukuaan, kokoamalla kirjoitettuja henkilöhistorioita, säilyttämällä suullista historiaa sekä tallentamalla haastatteluja iäkkäiden sukulaisten elämänkokemuksista jälkipolvien hyödyksi.

Mormonit uskovat, että perhe on Jumalan säätämä. He uskovat myös, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja keskeisellä sijalla Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa lapsiaan varten. Tämä uskonkäsitys saa vanhemmat kirkon jäsenet kertomaan elämänsä tärkeistä käännekohdista lapsilleen ja lastenlapsilleen, jotka kuullessaan noita kokemuksia ja tallentaessaan niitä kokevat voimakkaammin kuuluvansa perheeseen. Lapset ja lastenlapset, jotka tuntevat kertomuksia siitä, kuinka heidän esivanhempansa ovat osoittaneet lujuutta vastoinkäymisissään, pystyvät paremmin pääsemään omassa elämässään olevien vaikeuksien yli.

”Pohdiskellessamme, mitä edeltäjämme ovat joutuneet kokemaan, jotta me voisimme olla täällä, tajutessamme heidän uskonsa ja rohkeutensa ja tuntiessamme heidän rakkautensa meitä kohtaan ja oman rakkautemme heitä kohtaan ymmärrämme, mikä on todella tärkeää”, sanoi entinen kirkon johtohenkilö vanhin John H. Groberg myöhempien aikojen pyhien maailmanlaajuisessa konferenssissa vuonna 1980. ”Ymmärrämme, että niin sanotut vaikeudet ovat vain sitä, mitä näemme siirtäessämme katseemme pois iankaikkisesta päämäärästämme.”

Myöhempien aikojen pyhät kohdistavat huomionsa sukututkimukseen toisestakin syystä – he uskovat, että perheet voivat olla yhdessä tämän elämän jälkeen. He etsivät nimiä ja muita tietoja, jotta heidän esivanhempiensa puolesta voidaan tehdä pyhiä seremonioita myöhempien aikojen pyhien temppeleissä. Tällä tavoin he osoittavat uskonsa siihen, että heidät voidaan yhdistää rakkaimpiinsa iankaikkiseksi perheeksi.

Mormoninuoret kaikkialla maailmassa ovat entistä innokkaampia etsimään henkilöhistorioita ja kertomuksia sukulaisistaan.

”Ei ole sattumaa, että FamilySearch ja muut välineet ovat tulleet esiin aikana, jolloin laaja kirjo informaatio- ja kommunikaatiotekniikoita on nuorille kovin tuttua”, sanoi vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista, joka on yksi korkeimmista hallintoelimistä kirkossa.

Esimerkkejä sellaisista työkaluista ovat FamilySearchin äskettäin julkaisemat Family Tree ja Memories -ominaisuudet. Uusi Memories-ominaisuus mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat helposti ladata verkkoon kuvia sukulaisistaan ja järjestellä niitä sekä kertoa lempitarinoitaan esivanhemmistaan. Valokuvissa olevat henkilöt voidaan nimetä ja linkittää vastaaviin käyttäjän sukupuussa oleviin esivanhempien profiileihin, mikä varmistaa sen, että ne ovat tulevien sukupolvien saatavilla. Valokuvia ja kertomuksia voidaan myös jakaa vaivattomasti Facebookin, Twitterin, Google+:n, Pinterestin ja sähköpostin välityksellä.

Suomessa jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia sukututkimustyössä, ja se näkyy heidän halukkuudessaan palvella. Esimerkiksi vuoden 2013 lopulla FamilySearch onnistui solmimaan Suomen Kansallisarkiston kanssa yhteistyösopimuksen, ja tällä hetkellä yli 10 lähetyssaarnaajaa ja vapaaehtoista digitoi laajaa aikakirjakokoelmaa, jota ei ole koskaan julkaistu verkossa. Arkistossa tehtävän työn ansiosta Kansallisarkisto ja FamilySearch saavat luterilaisen kirkon aikakirjoista yli 5 miljoonaa uutta kuvaa, jotka julkaistaan verkossa Kansallisarkiston verkkosivustolla ja joita käytetään myös FamilySearchin indeksoinnissa, kun luodaan tietueita henkilönimistä, päivämääristä ja paikoista, jolloin niihin on helpompi kohdistaa hakuja ja kuvia on helpompi käyttää sukututkimuksen lähteinä Family Treessä. Tämä historiallinen hanke on tällä hetkellä aivan alkuvaiheessa, joten siihen tarvitaan avuksi lisää käsiä. Tämän työn tulokset tulevat siunaamaan kaikkialla niiden tulevien sukupolvien elämää, joilla on suomalaisia esivanhempia.

Sukupolvien yhdistäminen: työkalut ja resurssit

 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.