Uutistiedote

Suuri yleisö kutsuttu osallistumaan YK:n järjestämään keskustelutilaisuuteen yhteistyöstä uskonnollisten, valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen kesken pakolaisten koulutuksen edistämiseksi

Suurta yleisöä kutsutaan osallistumaan konferenssiin, jonka nimenä on Pakolaisväestön koulutuksen edistäminen: Elintärkeä yhteistyö uskonnollisten, valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen kesken, YK:n Palais des Nations -toimistorakennuksessa Genevessä Sveitsissä 17. syyskuuta 2019 klo 10.00.

 

Konferenssissa uskonnolliset johtohenkilöt, valtioiden virkamiehet ja lähettiläät kokoontuvat keskustelemaan siitä, kuinka hallitukset ja uskonnolliset järjestöt voivat tehdä yhteistyötä vahvistaakseen pakolaisväestöä koulutuksen avulla.

Ilmoittaudu konferenssiin osoitteessa reg.unog.ch/event.

Uskonnolliset järjestöt vastaavat ”leijonan osasta” humanitaarista työtä, sanoo Carol F. McConkie, Yhdysvaltain ulkoministeriön vapaaehtoistyöntekijä, joka edustaa tapahtuman järjestämiseen osallistuvaa myöhempien aikojen pyhien hyväntekeväisyysjärjestöä, Latter-day Saint Charities. ”Tämä on tärkeää, koska hallitukset eivät useinkaan tunnusta näiden uskonnollisten järjestöjen tärkeyttä.”

McConkie sanoo, että yhteistyö on ”ratkaisevan tärkeää” humanitaarisessa työssä. Tavoitteena ei ole vain auttaa hallituksia toimimaan yhteistyössä uskonnollisten järjestöjen kanssa vaan myös yhdistää eri uskontokuntia työskentelemään toistensa kanssa. ”Eri uskontokuntiin ja uskomusjärjestelmiin kuuluvat ihmiset voivat todella työskennellä yhdessä ykseydessä”, McConkie selittää. Konferenssissa osallistujat kertovat kokemuksista ja parhaista käytännöistä koulutuksen tarjoamisessa pakolaisväestölle.

Yhteistyön lisäksi tarkoituksena on osoittaa, etteivät uskonnolliset järjestöt yritä apuaan antamalla käännyttää ihmisiä. McConkie sanoo, että he yrittävät ”suunnata ihmiset kohti omaa uskoaan tai omaa uskomusjärjestelmäänsä, joka vahvistaa heitä – – tarjoamalla emotionaalista ja hengellistä tukea vaikeina aikoina.”

Lisäksi nämä järjestöt pyrkivät poistamaan suvaitsemattomuuden. ”Toiveena on, että se osaltaan minimoi – ellei hävitä – sellaisia asioita kuten vainoa, suvaitsemattomuutta ja vihapuhetta”, McConkie sanoo.

Osallistujien joukossa on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavan piispakunnan jäsen sekä Sharon Eubank, Latter-day Saint Charities -järjestön johtaja. Sisar Eubank on myös ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, joka on yksi suurimmista naisjärjestöistä maailmassa yli kuudella miljoonalla jäsenellään.

Tapahtuman tukija, Latter-day Saint Charities -järjestö, on auttanut miljoonia ihmisiä 195 maassa vuodesta 1985 alkaen jakamalla kestävältä pohjalta ruokaa, puhdasta vettä, hätäapua, pakolaisapua, äitien ja vastasyntyneiden hoitoa sekä muuta. Järjestön tehtävänä on palvella kaikkia rotuja, kansallisuuksia ja uskontoja sekä kannustaa edunsaajia antamaan oman vastapanoksensa omissa yhteisöissään. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tukema Latter-day Saint Charities -järjestö noudattaa Jeesuksen Kristuksen kehotusta ruokkia nälkäisiä, antaa juotavaa janoisille, antaa suojaa kodittomille, vaatettaa alastomia ja käydä sairaiden ja ahdistettujen luona.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.