Uutistiedote

Tietäminen ja ymmärtäminen

Onko eteenne koskaan tullut kysymystä: ”Kuinka vahvistan todistustani?” tai oletteko kuulleet jossakin kirkon luokassa kehotuksen: ”Teidän on ravittava todistustanne pysyäksenne vahvoina”?

Todistuksen hankkiminen ja sen pitäminen elävänä osoituksena siitä, minkä tiedämme olevan totta, on ratkaisevan tärkeää hengelliselle kasvullemme tällä matkallamme kuolevaisuudessa. Siksi meidän on tarpeen ymmärtää, mikä todistus on, kuinka me saamme sellaisen ja mitä meidän on tehtävä ravitaksemme ja vahvistaaksemme sitä.

Aloittakaamme pyrkimällä ymmärtämään syvällisemmin, mikä todistus on. Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: ”Todistus evankeliumista on henkilökohtainen vahvistus, jonka Pyhä Henki tuo sieluumme, että tietyt iankaikkisesti merkittävät asiat ovat tosia ja että me tiedämme niiden olevan tosia.”1

Todistuksen perustana on tieto siitä, että taivaallinen Isä elää ja rakastaa lapsiaan, että Jeesus Kristus elää, että Hän on Jumalan Poika ja että Hän toteutti äärettömän sovituksen, että Joseph Smith on Jumalan profeetta, joka kutsuttiin palauttamaan evankeliumi, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Vapahtajan tosi kirkko maan päällä ja että kirkkoa johtaa nykyaikana elävä profeetta. Todistus kasvaa tältä pohjalta ja kattaa kaikki evankeliumin periaatteet.

Pyhien kirjoitusten oppaassa tieto määritellään etenkin Hengen opettaman tai vahvistaman totuuden ymmärtämiseksi ja käsittämiseksi.2  Kun me sanomme, että me tiedämme jonkin asian evankeliumissa olevan totta, me todellisuudessa sanomme, että olemme tunteneet sen olevan totta. Me emme voi tietää jonkin asian olevan totta tuntematta sydämessämme, että se on totta!

Pyhien kirjoitusten oppaassa meille kerrotaan myös, että ymmärrys tarkoittaa tietoa jostakin totuudesta tai sen merkityksen käsittämistä ja soveltamista elämään.3  Ymmärtääksemme tai käsittääksemme ne asiat, joiden olemme tunteneet olevan totta, meidän on elettävä niiden mukaan ja pantava ne käytäntöön elämässämme. Vasta silloin tietomme on täydellistä ja kokonaisvaltaista.

Minä esimerkiksi voin tietää, että kymmenysten laki on tosi periaate ja taivaallisen Isämme jumalallinen laki. Tuo tieto voi tulla lukemalla ja pohtimalla kymmenysten periaatetta sekä rukoilemalla sen johdosta tai kuulemalla, kun joku opettaa kymmenyksistä, ja saamalla Pyhältä Hengeltä vahvistuksen, että se on totta.  Mutta jos en koskaan maksa kymmenyksiä sen jälkeen kun olen saanut tuon todistuksen, kuinka paljon voin sanoa todella ymmärtäväni, mikä kymmenysten laki on?

Todistus jostakin evankeliumin laista tai periaatteesta on julistus sekä tiedosta, jonka Pyhä Henki on meille ilmoittanut, että ymmärryksestä, jonka saamme tuosta tiedosta elämällä jatkuvasti tuon lain tai periaatteen mukaan.

Yksi parhaimmista tavoista, millä voimme kehittää ja vahvistaa todistustamme, on käydä temppelissä. Temppeli on meille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille uskomme ja todistuksemme vertauskuva. Ei ole parempaa tapaa lisätä sekä tietoamme että ymmärrystämme evankeliumista kuin käydä temppelissä. Ne asiat, joita meidän täytyy tehdä ollaksemme kelvollisia pääsemään Herran huoneeseen, ja ne asiat, joita me sitten opimme siellä ollessamme, ravitsevat ja vahvistavat todistustamme jatkuvasti.

Meitä on siunattu niin, että vyöhykkeellämme on monta temppeliä. Tehkäämme temppelistä omistautumisemme vertauskuva käymällä siellä niin usein kuin voimme. Kun teemme niin, me saamme edelleen lisää tietoa ja ymmärrystä, jotka vahvistavat todistustamme ja täyttävät elämämme ilolla ja rauhalla.

 

1. ”Todistus”, Liahona, toukokuu 2008, s. 26.
2. Ks. scriptures.lds.org, PKO, hakusana ”Tieto”.
3. Ks. scriptures.lds.org, PKO, hakusana ”Ymmärrys”. 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.