Uutistiedote

Tulevassa "Saints"-kirjasarjan osassa 3 tarkastellaan kirkon historiaa Euroopassa

Varhaisten myöhempien aikojen pyhien panos vahvistaa uskoa yli sukupolvien

Brittiläinen historioitsija James Perry näkee historian keinona ”selvittää, miksi asiat ovat sellaisia kuin ovat”. Hänen uteliaisuutensa muuttui intohimoksi ja myöhemmin työuraksi. Perry on kirjoittajana ja historioitsijana ”Saints”-kirjasarjan, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kerronnallinen historia, kolmannessa osassa, ja hänen tutkimuksensa keskittyy varhaisten kirkon jäsenten elämään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. Kolmas osa on tarkoitus julkaista vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Perry sanoo, että kolmas osa on todennäköisimmin ”kirkon historian vähiten tunnettu aikakausi” ja että ”lukijat voivat odottaa saavansa tietää lisää kirkon historiasta Euroopassa ja sen selviytymisestä kahdesta maailmansodasta ja taloudellisista kriiseistä. Myös siitä, kuinka kirkko käsitteli moniavioisuuden aiempia käytäntöjä ja pääsi yli joistakin taloudellisista ja poliittisista paineista, joita se koki Amerikassa.” Tämä kirja osoittaa myös, kuinka Sveitsin temppeli saatiin aikaan ja kuinka se vaikutti temppelien lisääntymiseen eri puolilla maailmaa.

Perry sanoo, että tässä ”Saints”-kirjasarjan osassa on kertomuksia myöhempien aikojen pyhistä Alankomaissa, Ranskassa, Saksassa, Tšekkoslovakiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa Euroopan maissa.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
Ft James Perry, FHEA, on kirjoittaja ja historioitsija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Työssään Perry lukee kirjeitä, asiakirjoja ja päiväkirjoja sekä käy läpi leikekirjoja ja muita historiallisia dokumentteja löytääkseen ja vahvistaakseen tutkimansa kertomukset. Hän ja muut historioitsijat pyrkivät löytämään kertomuksia, jotka ovat ”niin mielenkiintoisia, että lukijat haluavat kääntää sivua, jotka osoittavat muutosta kirkossa ja jotka ovat hengellisesti kohottavia. Käsittelemme kiistanalaisiakin tapahtumia, mutta pyrimme myös antamaan tietoa, kouluttamaan ja innoittamaan kirkon jäseniä.”

”Yllätyn aina uhrauksista, joita kirkon jäsenet ovat halukkaita tekemään. Etenkin kun kuvittelee olevansa jonkun toisen tilanteessa silloin kun joku on menettänyt rakkaitaan sota-aikana, hänen aviomiehensä on kuollut ja hänellä on täysi syy kääntyä pois uskonnosta ja Jumalasta, mutta hän lähestyykin Jumalaa ja on edelleen halukas uhraamaan – silloinkin kun hänellä ei ole mitään. Se on vain hyvin innoittavaa.”

”’Saints’ -kirjasarjan tuottaminen on historioitsijoiden ja luovien kirjoittajien välinen yhteistyöprosessi”, Perry sanoo. ”Historioitsijana yritän löytää puhuttelevia henkilöitä ja tarjota luoville kirjoittajille useita eri vaihtoehtoja. Kun he ovat katsoneet kokoamiamme lähteitä, he alkavat hahmotella, miltä kertomus saattaisi näyttää, ja ottavat mukaan niin monia erilaisia kehitysvaiheita kuin kirkossa on tapahtunut.”

Hän sanoo, ettei tämä työ olisi mahdollista ilman henkilökohtaisia päiväkirjoja ja aikakirjoja, joita on pidetty kirkon varhaisista ajoista lähtien. Perry kannustaa nykyajan myöhempien aikojen pyhiä tekemään samoin.

”Me olemme vain yksi lenkki palautuksen historian ketjussa ja meillä on oikeus saada voimaa niiltä, jotka ovat eläneet ennen meitä. Meillä on myös vastuu jättää perintö niille, jotka tulevat meidän jälkeemme”, Perry sanoo.

Hän toivoo, että kirkon jäsenet ja ystävät Euroopassa lukevat tämän kirjan ja ”haluavat sen luettuaan yrittää vähän lujemmin, olla hieman parempia ja saada voimaa siitä panoksesta, jonka muut ovat antaneet aiemmin”, Perry sanoo. ”Kirkon nykytila Euroopassa on suurelta osin niiden ansiota, jotka ovat eläneet ennen meitä. He ovat voittaneet stereotypioita, pystyttäneet rakennuksia, kertoneet evankeliumista, kirjoittaneet sanomalehtiartikkeleita, ja jokainen näistä teoista on muovannut edelleen kirkkoa ja sen asemaa yhteiskunnassa tänä aikana.”

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry perheensä kanssa2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Niille, jotka haluavat lukea ”Saints”-kirjasarjan osat 1 ja 2, paperiversioita voi ostaa jakelupalveluista läheltä myöhempien aikojen pyhien temppeleitä tai verkosta kirkon verkkokaupasta (14 kielellä). Kirjasarja on saatavana maksutta myös Evankeliumiaiheinen kirjasto -sovelluksessa ja muissa formaateissa täällä. Lukijavinkki: jokainen kirjasarjan kirja päättyy temppelin vihkimiseen: osa 1 Nauvoon temppelin; osa 2 Suolajärven temppelin ja osa 3 Sveitsin temppelin.

Lisäksi kuusi Perryn tutkimaa ja kirjoittamaa kertomusta julkaistaan kuukausittain kirkon uutishuoneissa eri puolilla Eurooppaa. Näissä artikkeleissa esitellään myöhempien aikojen pyhien osuutta kirkon perustuksen luomiseen Euroopassa. Artikkelisarjan nimi on ”Milestones and Miracles: The heritage of Latter-day Saints in Europe” [Virstanpylväitä ja ihmeitä: myöhempien aikojen pyhien perintö Euroopassa] alkaen artikkelista Arthur Winter: ”One of Britain’s great gifts to the work of the Church” [Arthur Winter: ”Yksi Britannian suurista lahjoista kirkon työlle”].

Tietoa Ft James Perrystä, FHEA

James Perrystä tuli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen nuorukaisena Englannissa. Kaksi vuotta kasteensa jälkeen hän palveli kokoaikaisessa lähetystyössä Manchesterin lähetyskentällä Englannissa. Hänelle oli kunnia palvella alueilla, joilla myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat lähetyssaarnaajat ja jäsenet olivat asuneet kirkon varhaisina aikoina.

Lähetystyönsä jälkeen Perry opiskeli historiaa Lancasterin yliopistossa suorittaen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot. Hän kuuluu korkeamman koulutuksen akatemiaan ja on aiemmin ollut tutkijana ja apulaisluennoitsijana Lancasterin yliopistossa sekä yliopisto-uran ja akateemisten opintojen tukitiimien päällikkönä Newcastle Collegessa.

Perry työskentelee kokoaikaisesti kirkon palveluksessa kirjoittajana ja historioitsijana ja palvelee tällä hetkellä seurakunnanjohtajana Pohjois-Englannissa, missä hän asuu vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.