Uutistiedote

Uskonnolliset yhteisöt tulevat osaltaan muokkaamaan Euroopan tulevaisuutta, mormonijohtaja sanoo Euroopan komission kokouksessa

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä tulee olemaan syvällinen vaikutus Euroopan tulevaisuuden muokkaamisessa, sanoi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa edustava vanhin Massimo De Feo vuosittaisessa korkean tason kokouksessa uskonnollisten johtajien kanssa. Tiistaina 7. marraskuuta 2017 pidettyä tilaisuutta isännöi Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Hänen kanssaan oli Euroopan parlamentin ensimmäinen varapuhemies Mairead McGuiness. Kymmenen uskonnollista johtohenkilöä ja Euroopan unionin virkamiestä kokoontui Euroopan komission päämajaan Brysseliin keskustelemaan aiheesta ”Euroopan tulevaisuus: arvoihin perustuva ja tehokas unioni.”

 

”Kaukana kirkon muurien ulkopuolella uskonnolliset henkilöt ja järjestöt rakentavat sairaaloita ja kouluja, hoitavat avustusjärjestöjä ja yömajoja, johtavat liikeyrityksiä ja asiantuntijaryhmiä, opettavat nuorten ryhmissä ja lukutaito-ohjelmissa, jakavat humanitaarista apua eri puolilla maailmaa ja löytävät työtä työttömille”, mainitsi vanhin De Feo, joka toimii johtavana auktoriteettina seitsenkymmenen tehtävässä.

Vanhin De Feo käsitteli puheessaan yhteisten arvojen määrittelemistä jakautuneissa yhteiskunnissa, uskonnollisten johtajien panosta eurooppalaisista arvoista käytävässä keskustelussa sekä tarvetta kehittää yhteisöllisyyden tunnetta laajemmalla, Euroopan kattavalla tasolla. Hän tähdensi myös nuorten tärkeää roolia. Hän lisäsi, että ilman heitä Euroopalla ei ole todellista tulevaisuutta. Hän neuvoi, että uusien sukupolvien tulee löytää häviämässä olevat uskonnolliset ja moraaliset arvot, joista yksi on perinteisen perheen perustavaa laatua oleva rooli. Vanhin De Feo lainasi 12. ja 13. uskonkappaletta kannustaen edistämään tulevaisuudessa sellaisia eurooppalaisia menettelytapoja, jotka ovat hyveellisiä, rakastettavia tai hyvältä kuuluvia tai kiitettäviä. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää kansalaisten on osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

”Me uskomme, että lainkuuliaiset kansalaiset, jotka ovat vilpittömän kiinnostuneita yleisen hyvän edistämisestä, voivat saada aikaan myönteistä muutosta ja kehitystä”, hän sanoi. ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on valmis – yhdessä muiden uskontokuntien, ryhmien tai yhteisöjen kanssa – edistämään ja siunaamaan kaikkien Jumalan lasten elämää ja pitää sitä velvollisuutenaan.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on toiminut Euroopassa aktiivisesti yli 170 vuotta. Nykyään sillä on yli puoli miljoonaa jäsentä, jotka kokoontuvat tuhansissa seurakunnissa eri puolilla maanosaa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.