Uutistiedote

Uuden vuoden myötä käyttöön tulee uusi nuorten ohjelma

Alkaen 1. tammikuuta 2020 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nuoret alkavat osallistua uusiin nuorten ohjelmiin, jotka kirkko on luonut ja joita se tukee.

 

Toukokuussa 2018 Jeesuksen Kristuksen kirkon johtohenkilöt julkistivat suunnittelevansa uutta lähdeaineistoa ja uusia ohjelmia, jotka auttavat kaikkia 8–18-vuotiaita lapsia ja nuoria vahvistamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen, omaksumaan elämässä tarvittavia taitoja ja täyttämään jumalallisen roolinsa Jumalan lapsina.

Tämä uusi hanke korvaa kaikki olemassa olevat toimintaohjelmat, mutta siihen saakka kirkon johtohenkilöt kannustavat osallistumaan täysin olemassa oleviin ohjelmiin ja tukemaan niitä. Uusi hanke sisältää viikoittaista ohjelmaa, seikkailutoimintoja, leirejä, konferensseja ja muuta. Toimintojen on tarkoitus pohjautua ennemminkin tarpeisiin kuin vaatimuksiin, ja paikallisten johtohenkilöiden harkinnassa on se, kuinka toiminnat parhaiten sovitetaan täyttämään nuorten tarpeita heidän alueellaan. Paikallisia johtohenkilöitä, vanhempia ja lapsia kannustetaan etsimään toimintoja, jotka luovat Hengelle otollisen ilmapiirin.

Kirkko julkaisi seuraavan lausunnon, jossa muutoksia selitetään:

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lapset ja nuoret kaikkialla maailmassa ovat meille kallisarvoisia. He edustavat tulevaisuuttamme, ja kirkko keskittyy merkittävässä määrin heidän tarpeidensa täyttämiseen. Kirkon johtohenkilöt ovat vuosia valmistelleet uutta hanketta, jonka avulla kaikkia lapsia ja nuoria opetetaan ja heille suodaan tilaisuuksia johtaa ja kehittyä, perheitä tuetaan ja nuoria kaikkialla vahvistetaan, kun he kehittyvät uskossa Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Tämän uuden lähestymistavan tarkoituksena on auttaa kaikkia tyttöjä ja poikia, nuoria naisia ja nuoria miehiä löytämään iankaikkinen identiteettinsä, kasvattamaan luonnetta ja sinnikkyyttä, omaksumaan elämässä tarvittavia taitoja ja täyttämään jumalallinen roolinsa Jumalan tyttärinä ja poikina.

Lisää tietoa ja aineistoa tulee saataville verkkoon sivustolle childrenandyouth.lds.org.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.