Uutistiedote

Uudistakaa sitoumus seurata Jeesusta Kristusta, puhujat kehottivat maailmanlaajuisessa konferenssissa

Muutoksista naisten osallistumisen lisäämiseksi ja nuorten vahvistamiseksi ilmoitettiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon puolivuosittaisen yleiskonferenssin puheissa ja ilmoituksissa tähdennettiin naisten osallistumisen lisäämistä, nuorten vahvistamista ja henkilökohtaisen sitoumuksen uudistamista Jeesuksen Kristuksen seuraamiseksi.

Viisi konferenssikokousta, jotka pidettiin 5. ja 6. lokakuuta 2019, lähetettiin 21 000-paikkaisesta konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä Utahin osavaltiosta Yhdysvalloista. Satelliitti-, radio-, televisio- ja internetlähetysten sekä painettujen julkaisujen välityksellä puhujat tavoittavat maailmanlaajuisen yleisön, jota arvioidaan olevan miljoonia.

Naisten tekemän palvelemisen arvostaminen

Vanhurskaat naiset kirkossa puhuvat ja opettavat Jumalan voimalla ja valtuudella, vakuutti Russell M. Nelson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti. Naiset, jotka opettavat Kristuksen oppia ja osallistuvat kirkon neuvostoihin, ovat välttämättömiä eivätkä ole siellä koskaan näön vuoksi, hän lisäsi.

Ennen konferenssin pääkokouksia kirkon johtavat auktoriteetit ja johtavat virkailijat kokoontuivat saamaan ohjeita ensimmäiseltä presidenttikunnalta. Presidentti Russell M. Nelson kertoi heille uudesta kirkon menettelytavasta, joka koskee toimitusten todistamista, mukaan lukien seurakuntakeskuksissa ja temppeleissä toimitetut kasteet. Näiden muutosten tarkoituksena on lisätä perheen osallistumista toimituksiin, presidentti Nelson täsmensi konferenssin aikana.

Presidentti Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa lisää temppeleitä ensimmäistä kertaa naisten konferenssikokouksessa. Neljästä uudesta temppelistä ilmoitettiin Yhdysvaltoihin ja yhdestä kuhunkin seuraavista: Sierra Leone, Papua-Uusi-Guinea, Filippiinit ja Guatemala, mikä nostaa toiminnassa olevien, ilmoitettujen ja rakenteilla olevien temppelien kokonaismäärän maailmassa 217:ään.

Nuorten vahvistaminen

Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Bonnie H. Cordon, Nuorten Naisten ylijohtaja, esittelivät menettelytapamuutoksia nuorten vahvistamiseksi.

Paikalliset piispat johtavat ja ohjaavat nuoria aiempaa suoremmin, vanhin Cook sanoi. Nuoria miehiä seurakunnissa johtaneet Nuorten Miesten johtokunnat, jotka ovat koostuneet aikuisista miehistä, lakkautetaan. Yli sadan vuoden ajan kirkon Nuorten Naisten ohjelma on jakanut tytöt kolmeen luokkaan. Tulevaisuudessa luokat järjestetään kunkin seurakunnan tarpeiden mukaan, sisar Cordon selitti.

Jeesuksen Kristuksen seuraaminen

Myöhempien aikojen pyhät, kuten muutkin Jeesuksen Kristuksen seuraajat, etsivät aina keinoja auttaa, kohottaa ja rakastaa muita, presidentti Nelson sanoi kuulijoille. Muiden hankkeiden ohella kirkko auttaa pakolaisia, hän selitti. Yksistään vuonna 2018 kirkko antoi hätäaputarvikkeita pakolaisille 56 maassa. Lisäksi monet kirkon jäsenet antavat vapaaehtoisina aikaansa auttaakseen pakolaisia kotoutumaan uusille asuinpaikkakunnilleen.

Todelliset Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakastavat Jumalaa ja Hänen lapsiaan odottamatta mitään vastineeksi, sanoi vanhin Dieter F. Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista. Sisar Reyna I. Aburto, toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, kannusti konferenssissa olevia seuraamaan Vapahtajan polkua ja kasvattamaan omaa myötätuntoaan. Vanhin Hans T. Boom seitsemänkymmenen koorumista kehotti kuulijoita astumaan pois pimeydestä valoon ja sanoi, että evankeliumin valo lämmittää ja parantaa.

Viimeaikaiset hankkeet ja tiedoksiannot kirkossa tulee nähdä toisiinsa liittyvänä pyrkimyksenä auttaa jäseniä rakentumaan Jeesuksen Kristuksen kalliolle, selitti vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista.

Johtajisto

Yleiskonferenssissa ilmoitettujen kirkon johtohenkilöitä koskevien muutosten joukossa oli vanhin Wolfgang Pilzin vapauttaminen vyöhykeseitsenkymmenen tehtävästä. Hänet on kutsuttu Frankfurtin temppelin johtajaksi Saksaan. Hänen vaimonsa Karin Pilz tulee palvelemaan temppelin emäntänä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.