Uutistiedote

Vanhin Ballard puhui tuhansille nuorille kirkon jäsenille Euroopassa

Vanhin M. Russell Ballard, joka on kahdentoista apostolin koorumin jäsen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, vieraili Tukholmassa ja Pariisissa opettamassa paikallisia lähetyssaarnaajia ja kirkon jäseniä.

Vanhin Ballard aloitti vierailunsa 8. kesäkuuta tapaamalla Ruotsissa palvelevia lähetyssaarnaajia. Hänen kanssaan oli muutamia kirkon johtohenkilöitä: piispa Gérald Caussé johtavasta piispakunnasta, vanhin José Teixeira, joka toimii kirkon Euroopan vyöhykkeen johtajana, sekä ruotsalainen vyöhykeseitsenkymmen Ingvar Olsson.

Illalla hän puhui Tukholmassa nuorille naimattomille aikuisille. Hartaustilaisuus lähetettiin 402 seurakuntakeskukseen ja siten noin 56 000 eurooppalaiselle nuorelle naimattomalle aikuiselle Euroopan vyöhykkeellä. Nuoret naimattomat aikuiset ovat 18–30-vuotiaita naimattomia mormoneja.

Vanhin Ballard puhui nuorille kirkon jäsenille avioliiton merkityksestä. Hän myös korosti että valinnat joita he tekevät, eläessään kirkon opetusten mukaan, tulevat suurelta osin määrittelemään kirkon tulevaisuuden.

“Tunne jota tunsin, kuunnellessani konferenssia, oli valtavan hyvä. En muista koska olisi viimeksi tuntunut näin hyvältä. Minusta tuntui jopa paremmalta kuin päivänä jona menin kasteelle. Olin ravittu niin henkisesti kuin fyysisesti”, Thor Jonsson, 22-vuotias hiljattain kasteelle mennyt kirkon jäsen Islannista sanoi.

Myös toinen nuori mies jakoi saman innostuneisuuden konferenssista. Niclas Molander on 21-vuotias hiljattain kastettu jäsen Ruotsista. “Aina siitä lähtien kun aloin oppia kirkosta, minua on kiehtonut ajatus elävistä apostoleista ja profeetoista. Odotin etenkin juuri tätä konferenssia ja mahdollisuutta kuulla apostolia henkilökohtaisesti ”, Molander sanoi.

Seuraavana aamuna vanhin Ballard puhui kirkon jäsenille pohjoismaisessa konferenssissa, joka lähetettiin kaikkiin seurakuntakeskuksiin Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on pohjoismaissa 123 seurakuntaa ja yli 23 400 jäsentä.

Vanhin Ballard kertoi uudelleen kirkon alkuajoista Skandinaavisissa maissa ja osoitti kunnioitusta varhaisille kirkon jäsenille, jotka tekivät uhrauksia uskonsa vuoksi. Hän muistutti pohjoismaisia jäseniä niistä monista siunauksista joita heillä on ja joista heidän on kiittäminen niitä jotka ovat valmistaneet tien heille. Hän kehotti jäseniä katsomaan varhaisten kirkon jäsenien esimerkkiä ja jatkamaan uskossa eläen.

Myös vanhin José Teixeira puhui konferenssissa. “Uudistan tänään kutsuni kaikille jotka minun ääneni tavoittaa: Kutsukaamme perheenjäsenemme, ystävämme ja naapurimme kokemaan sitä samaa iloa jota olemme tunteneet, kutsumalle heidät mukaan sakramentti kokoukseen. Vakuuttakaamme heille että he ovat tervetulleita”, vanhin Teixeira sanoi.

Se, että apostoli tulee vierailulle ja opettaa paikallisia kirkon jäseniä, merkitsee heille paljon. ”Olen varma, että vanhin Ballardin vierailu on vahvistanut kirkkoa Ruotsissa, muissa pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Kirkon jäsenet, perheet ja ystävät, jotka soveltavat hänen opetuksiaan elämäänsä, saavat siunauksekseen uutta halua elää liittojensa mukaan ja kertoa evankeliumista muille. Olivatpa heidän olosuhteensa millaiset tahansa, he saavat elämässään siunauksia ja lisää hengellistä voimaa, joka auttaa heitä saamaan iloa elämäänsä ja rakentamaan Herran valtakuntaa”, sanoi vanhin Ingvar Olsson, joka palvelee vyöhykeseitsenkymmenenä.

Sitten 11. kesäkuuta 2013 vanhin Ballard matkusti Ranskaan, jossa hän tapasi Versailles’ssa lähetyssaarnaajia ja kävi myös tulevalla temppelitontilla. Lokakuun 2011 yleiskonferenssissa kirkon presidentti Thomas S. Monson ilmoitti temppelin rakentamisesta Pariisiin. Sen jälkeen tulevalle temppelille on valittu tontti Versailles’sta. Kirkon johtohenkilöt ja paikalliset viranomaiset työskentelevät parhaillaan yhdessä rakennussuunnitelmien viimeistelemiseksi.

Vanhin Ballard hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumiin 6. lokakuuta 1985. Kahdentoista apostolin koorumi on toiseksi korkein johtoelin kirkon hallinnossa. Sen lisäksi että apostoleilla on ensisijainen tehtävä olla Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia kautta maailman, he valvovat maailmanlaajuisen kirkon kehitystä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.