Johtohenkilön elämäkertatietoja

Vanhin Dieter F. Uchtdorf

Vanhin Dieter F. Uchtdorf hyväksyttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 2. lokakuuta 2004. Hänet kutsuttiin toiseksi neuvonantajaksi kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan 3. helmikuuta 2008 ja hän palveli tässä tehtävässä tammikuuhun 2018 saakka. Hän on palvellut johtavana auktoriteettina huhtikuusta 1994 lähtien.

Presidentti Uchtdorf syntyi marraskuun 6. päivänä 1940 Ostraussa Tšekkoslovakiassa Karl Albert ja Hildegard Opelt Uchtdorfin perheeseen. Vuonna 1947 hänen perheensä liittyi kirkkoon Zwickaussa Saksassa. Vuonna 1952 he pakenivat Frankfurt am Mainiin, missä hän sai insinöörikoulutuksen. Vuonna 1959 hän liittyi Saksan ilmavoimiin ja palveli kuusi vuotta hävittäjälentäjänä.

Vuonna 1965 presidentti Uchtdorf alkoi työskennellä saksalaisen Lufthansa-lentoyhtiön lentäjänä. Vuosina 1970–1996 hän toimi B737-, Airbus-, DC10- ja B747-konetyyppien lentokapteenina. Työskennellessään myös lentäjien kouluttajana ja tarkastajana hän sai toimia useissa johtotehtävissä. Näitä tehtäviä olivat muun muassa B737-koneiden ryhmäpäällikkö, Lufthansan lentäjäoppilaitoksen johtaja Arizonassa Yhdysvalloissa, kaikkien ohjaamohenkilöstöjen johtaja sekä lopulta lentotoiminnasta vastaava vanhempi varapääjohtaja ja Lufthansa-lentoyhtiön päälentäjä. Hän toimi myös puheenjohtajana Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) lentotoiminnan komiteassa. 

Dieter Uchtdorf ja Harriet Reich solmivat avioliiton vuonna 1962. Heillä on kaksi lasta ja kuusi lastenlasta. Kun presidentti Uchtdorf kutsuttiin apostoliksi, hän ja hänen vaimonsa muuttivat kotimaastaan ja asuvat nykyään vakituisesti Yhdysvalloissa.

Dieter ja Harriet Uchtdorf nauttivat ulkoilutoiminnoista ja taiteista, ja onnellisimpia he ovat viettäessään aikaa lastensa ja lastenlastensa kanssa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.