Johtohenkilön elämäkertatietoja

Vanhin Erich W. Kopischke

Vanhin Erich W. Kopischke hyväksyttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavana auktoriteettina palvelevaksi seitsenkymmeneksi 31. maaliskuuta 2007. Saadessaan kutsunsa hän palveli seitsemänkymmenen kolmannen koorumin jäsenenä ja Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunnassa toisena neuvonantajana. Saatuaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi hän palveli Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa ensimmäisenä neuvonantajana (2008–2009) ja johtajana (2009–2012). Elokuusta 2019 lähtien vanhin Kopischke on palvellut toisena neuvonantajana Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa.

Ennen kutsuaan kokoaikaiseksi johtavaksi auktoriteetiksi vanhin Kopischke palveli seminaarien ja uskontoinstituuttien koordinaattorina Euroopassa. Kirkon koululaitoksen työntekijänä hän opetti myös instituutissa ja palveli aluejohtajana Euroopan keskisellä vyöhykkeellä. Aiemmin urallaan hän toimi itsenäisenä vakuutusmeklarina ja oli myöhemmin kansallisen vakuutusyhtiön toimitusjohtajana Saksassa. Hän sai alun perin ammatillisen koulutuksensa ja oppiarvonsa liiketaloudessa.

Vanhin Kopischke on palvellut lukuisissa kirkon tehtävissä, kuten kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Münchenin lähetyskentällä Saksassa, vaarnanjohtajana, piirinjohtajana, korkean neuvoston jäsenenä, seurakunnanjohtajana sekä neuvonantajana kahdessa piispakunnassa. Vuonna 2003 hänet kutsuttiin palvelemaan Berliinin lähetyskentän johtajana Saksassa.

Erich Willi Horst Kopischke syntyi 20. lokakuuta 1956 Elmshornissa Saksassa. Hän solmi avioliiton Christiane Glückin kanssa joulukuussa 1978. Heillä on seitsemän lasta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.