Johtohenkilön elämäkertatietoja

Vanhin Gerrit W. Gong

Vanhin Gerrit W. Gong hyväksyttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 31. maaliskuuta 2018. Hän toimi johtavana auktoriteettina palvelevana seitsenkymmenenä 3. huhtikuuta 2010 lähtien kahdentoista koorumiin kutsumiseensa asti. Hänet nimitettiin seitsemänkymmenen johtokunnan jäseneksi 6. lokakuuta 2015. Vuosina 2011–2015 vanhin Gong kuului Hongkongia keskuspaikkanaan pitävän Aasian vyöhykkeen johtokuntaan ja palveli lopulta kyseisen vyöhykkeen johtajana.

 

Vanhin Gong suoritti kandidaatintutkinnon Brigham Youngin yliopistossa vuonna 1977 keskittyen Aasian tutkimukseen ja yleisopintoihin. Vuonna 1979 hän suoritti filosofian maisterin tutkinnon ja vuonna 1981 tohtorin tutkinnon pääaineenaan kansainväliset suhteet Oxfordin yliopistossa, jossa hän opiskeli Rhodes-stipendiaattina. Vuonna 1985 hän työskenteli Yhdysvaltain ulkoministeriössä kansliapäällikön erityisavustajana ja vuonna 1987 Yhdysvaltain Kiinan suurlähettilään erityisavustajana Pekingissä. Vuodesta 1989 alkaen hän toimi useissa tehtävissä Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksessa Washington D.C:ssä. Huhtikuuhun 2010 asti hän työskenteli Brigham Youngin yliopiston rehtorin avustajana vastuualueenaan suunnittelu ja arviointi.

Vanhin Gong on palvellut lukuisissa kirkon tehtävissä kuten kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Taipein lähetyskentällä Taiwanissa, korkean neuvoston jäsenenä, ylipappien ryhmän johtajana, vaarnan pyhäkoulun johtajana, seminaarinopettajana, piispana, vaarnan lähetystyönjohtajana, vaarnanjohtajana ja vyöhykeseitsenkymmenenä.

Gerrit Walter Gong syntyi Redwood Cityssä Kaliforniassa Yhdysvalloissa 23. joulukuuta 1953. Hän solmi avioliiton Susan Lindsayn kanssa tammikuussa 1980. Heillä on neljä lasta ja kolme lastenlasta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.