Uutistiedote

Vanhin Jeffrey R. Holland kävi Edinburghissa skotlantilaisten kirkon jäsenten juhlavuonna

Vanhin Jeffrey R. Holland, joka kuuluu maailmanlaajuisen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (mormonit) kahdentoista apostolin koorumiin, vieraili Edinburghissa lauantaina 6. kesäkuuta ja sunnuntaina 7. kesäkuuta tapaamassa paikallisia kirkon jäseniä ja lähetyssaarnaajia. Vierailu osui ajankohtaan, jolloin on kulunut 175 vuotta siitä, kun kirkkoon kastettiin ensimmäiset jäsenet Skotlannissa.  Vanhin Holland esitti kunnianosoituksen niiden tuhansien alkuaikojen pioneerien kristilliselle uskolle, jotka liittyivät kirkkoon Skotlannissa, ja sille perinnölle, jonka he ovat jättäneet nykyajan skotlantilaisille kirkon jäsenille.

Vuonna 1840 vanhin Orson Pratt, yksi alkuaikojen apostoleista, vihki Skotlannin evankeliumin saarnaamiselle hyvin vaikuttavin seurauksin.  Seuraavien 20 vuoden aikana kirkkoon liittyi yli 10 000 skottia.

Sunnuntain suorassa lähetyksessä, joka tavoitti 56 vaarnaa [hiippakuntaa] kautta Pohjois-Euroopan, vanhin Holland puhui uskostaan pyhiin kirjoituksiin sekä siitä hengellisestä vakaumuksesta, joka syttyi hänen sisimmässään hänen palvellessaan lähetyssaarnaajana Britanniassa:

”Olen saanut hengellisiä kokemuksia ja pyhän vahvistuksen Vapahtajasta ja Hänen palautetusta kirkostaan ensimmäisen kerran, kun olin nuorena miehenä lähetystyössä täällä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja luin Mormonin kirjaa.”

Hän jatkoi: ”Mormonin kirja pysyy tärkeimmällä sijalla älyllisessä ja hengellisessä elämässäni, kaikkien klassikoiden klassikkona, vahvistuksena Pyhälle Raamatulle, äänenä tomusta, todistuksena Kristuksesta, Herran sanana pelastukseksi.”

Sunnuntain lähetykseen osallistujat puhuivat innokkaasti kokoontumisesta Edinburghiin:

”Hyvän kokouksen merkki on se, että lähtee sieltä parempana kuin oli saapuessaan – minä lähden tuntien innostuneesti uudistuneeni.”  (Penny Casey Dalkeithista)

”Oli todella erityistä kuulla Herran apostolin lausuvan Skotlannissa todistuksensa niin voimakkaasti Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen evankeliumistaan ja Mormonin kirjan tärkeydestä. – – Aion kertoa tästä kokemuksesta ystävälleni.”  (Simon Beveridge Edinburghista)

Yksi tunnettu aiempi lähetyssaarnaaja, joka saarnasi Skotlannissa 1890-luvulla, oli David O. McKay, josta tuli myöhemmin kirkon presidentti.  Hän tunsi kerran lähetystyössään koti-ikävää ja sanoi, että kulkiessaan seudulla hän näki erääseen holvikaareen kaiverretun tekstin – ”Kuka lienetkin, tee työsi parhaimmin” – ja se rohkaisi häntä.  Nuo sanat ovat nyt kaiverruksena kirkon lähetyskentän keskustoimiston tontilla Edinburghissa.

Vanhin Holland asui Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 1990–1993 palvellessaan kirkon johtajana Euroopan pohjoisella vyöhykkeellä.  Hänet asetettiin kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi vuonna 1994. Tämän kutsun saadessaan vanhin Holland oli seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsen, mihin tehtävään hänet oli kutsuttu vuonna 1989.  Vuodesta 1980 kutsumiseensa maailmanlaajuisen kirkon johtohenkilöksi vuonna 1989 Jeffrey R. Holland toimi Brigham Youngin yliopiston yhdeksäntenä rehtorina Provossa Utahissa Yhdysvalloissa. Hän on entinen kirkon kouluasiamies. 
http://www.mormonienuutishuone.fi/johtajien-elamankertatietoja/vanhin-jeffrey-r--holland

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä on Skotlannissa yli 26 000 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhteensä 186 000.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.