Uutistiedote

Vanhin M. Russell Ballard vieraili Euroopassa

Vanhin M. Russell Ballard – jäsen kahdentoista apostolin koorumissa, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon toiseksi ylin johtoelin – vieraili äskettäin muutamissa Euroopan maissa. Hänen matkansa alkoi 13. lokakuuta Helsingistä, missä hän puhui kirkon johtohenkilöille ja lähetyssaarnaajille. Lokakuun 15. päivänä hän puhui puolelle miljoonalle mormonille Euroopan vyöhykkeellä Friedrichsdorfista Saksasta lähetetyssä vyöhykkeen laajuisessa satelliittilähetyksessä. Lokakuun 16. ja 20. päivänä hän oli Frankfurtissa ja Münchenissä, missä hän puhui lähetyssaarnaajille ja kirkon johtohenkilöille. Lokakuun 18. ja 19. päivänä vanhin Ballard vieraili Italiassa. Hän näki Rooman temppelin, joka on rakenteilla, puhui Roomasta lähetetyssä satelliittilähetyksessä kirkon nuorille miehille ja nuorille naisille (12–18-vuotiaille) Euroopassa ja kävi tapaamassa lähetyssaarnaajia.

 

Vanhin Paul V. Johnson, kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, sanoi, että vanhin Ballardin vierailu Euroopassa oli ainutlaatuinen kokemus kaikille mukana olleille. ”Kun matkustimme läpi Euroopan vanhin Ballardin kanssa, näimme Herran apostolin hyvyyden”, vanhin Johnson sanoi. ”Kirkon jäsenet ja erityisesti nuoret Euroopassa tulevat muistamaan, millainen siunaus oli saada vanhin Ballard tänne Eurooppaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.