Uutistiedote

Vanhin Patrick Kearon kutsuttu kahdentoista apostolin koorumiin

Vanhin Patrick Kearon on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin uusin jäsen. Hänet kutsuttiin torstaina 7. joulukuuta 2023, ja myöhemmin samana päivänä presidentti Russell M. Nelson sekä muut ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet asettivat hänet.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Vanhin Patrick Kearon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Kutsu pyhään apostolin virkaan tarkoittaa sitä, että todistaa maailmalle Herran Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta”, sanoi presidentti Russell M. Nelson, kun hänet kutsuttiin tähän virkaan vuonna 1984.

Sen lisäksi, että näillä apostoleilla on ensisijaisena vastuuna olla Kristuksen nimen erityisiä todistajia kaikkialla maailmassa, heillä on myös merkittäviä hallinnollisia tehtäviä maailmanlaajuisen kirkon toiminnan ja kehityksen valvomisessa. Kahdentoista apostolin koorumi on toiseksi korkein johtava elin kirkon hallinnossa. He palvelevat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla; siihen kuuluvat kirkon presidentti ja kaksi neuvonantajaa.

Vanhin Kearon, joka on toiminut seitsemänkymmenen johtokunnan virkaiältään vanhimpana presidenttinä elokuusta 2020 lähtien, täyttää viran, joka vapautui sunnuntaina 12. marraskuuta 2023 menehtyneen presidentti M. Russell Ballardin kuoleman vuoksi. Vanhin Kearon, joka on Britannian ja Irlannin kansalainen, on ollut johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymmenenä 3. huhtikuuta 2010 alkaen.

”Pidän tätä pyhää tehtävää hyvin haastavana ja se saa minut nöyräksi”, vanhin Kearon sanoo. ”Minun on pantava kaikki luottamukseni Vapahtajaan, kun pyrin tulemaan sellaiseksi, kuin Hän tarvitsee minun olevan, ja jakamaan todistukseni Hänen rakkaudestaan ja valostaan. Jeesuksen Kristuksen yltäkylläisyys ja armo ovat tuoneet elämääni suunnatonta iloa ja parantavaa balsamia koettelemusten aikoina. Minä rakastan Häntä. Pyrin palvelemaan Häntä parhaani mukaan.”

Vanhin Kearon, 62, varttui Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Lähi-idässä, jossa hänen isänsä työskenteli puolustusteollisuuden alalla. 10-vuotiaana hän meni sisäoppilaitokseen Englantiin, kun hänen vanhempansa jäivät Saudi-Arabiaan. Ero vanhemmista oli merkittävä koettelemus, joka johti pysyviin oivalluksiin ja herkkyyteen, jotka ovat leimanneet hänen palvelutehtäväänsä.

”Tietysti me kaikki olemme monin tavoin kaukana kotoa”, vanhin Kearon opetti kerran Brigham Youngin yliopiston opiskelijoille. ”Vertaus iankaikkiseen kotiimme on tässä selkeä. – – Iankaikkinen Isämme ei ole antanut kenenkään meistä lähteä kotoa, lähteä Hänen luotaan, ilman mahdollisuutta saada Hänen rakkauttaan ja Hänen johdatustaan – elämämme jokaisena päivänä.”

Vanhin Kearon on aikuisena asunut ja työskennellyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saudi-Arabiassa ja Yhdysvalloissa eri toimialoilla, muun muassa oman viestintäkonsulttiyrityksensä johtajana.

Vanhin Kearon sai tietää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta ensimmäisen kerran asuessaan Kaliforniassa Myöhempien Aikojen Pyhiin kuuluvassa perheessä. Hän sanoo, että he ”elivät iloista elämää, joka perustui palvelemiseen”. Muutamaa vuotta myöhemmin hän tapasi lähetyssaarnaajia kadulla Lontoossa, ja lopulta hänet kastettiin jouluaattona 1987.

Kaksi vuotta kasteensa jälkeen vanhin Kearon tapasi Jennifer Hulmen, joka oli opiskelijana Brigham Youngin yliopistossa Provossa. Hän oli Lontoossa kuusi kuukautta kestävällä opintomatkalla ulkomailla. Heidät vihittiin Oaklandin temppelissä Kaliforniassa vuonna 1991 ja he asuivat sen jälkeen 19 vuotta Englannissa ennen kuin muuttivat Utahiin, kun vanhin Kearon kutsuttiin johtavana auktoriteettina johtavana auktoriteettina palvelevaksi seitsenkymmeneksi. Heillä on neljä lasta: Sean (joka kuoli pienenä), Elizabeth, Susannah ja Emma.

Ennen kutsuaan johtavaksi auktoriteetiksi vanhin Kearon toimi kirkossa muun muassa vyöhykeseitsenkymmenenä, vaarnanjohtajana ja seurakunnanjohtajana.

Vanhin Kearon hyväksytään tehtäväänsä huhtikuun 2024 yleiskonferenssissa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.