Uutistiedote

Vanhin Robert D. Hales on kuollut 85-vuotiaana

Vanhin Robert D. Hales, joka kuului Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumiin, kuoli tänään klo 21.15 Suomen aikaa iän tuomiin vaivoihin. 85-vuotias vanhin Hales oli vaimonsa, muiden perheenjäsenten ja  presidentti Russell M. Nelsonin ympäröimänä, kun hän kuoli.

Robert Dean Hales syntyi New York Cityssä 24. elokuuta 1932. Hän valmistui Utahin yliopistosta, ja hänellä oli liiketaloustieteen maisterintutkinto Harvardin yliopistosta. Hän myös palveli Yhdysvaltain ilmavoimissa hävittäjälentäjänä. Hän solmi avioliiton Mary Crandallin kanssa, ja he saivat kaksi poikaa.

Vanhin Hales hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumiin 2. huhtikuuta 1994, ja hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi 4. huhtikuuta 1975. Johtavana auktoriteettina hän palveli aluksi kahdentoista apostolin koorumin apulaisena sekä myöhemmin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenenä. Hän toimi kirkon johtavana piispana huhtikuusta 1985 lähtien, kunnes vuonna 1994 hänet kutsuttiin kahdentoista apostolin koorumiin.

”Hän eli todistuksensa mukaan”, ensimmäisen presidenttikunnan jäsen presidentti Henry B. Eyring sanoo. ”Hän tunsi Jumalan. Hän tunsi Vapahtajan, ja hän rakasti Vapahtajaa. – – Ja hän toimi aivan kuin Jumala olisi lähellä, taivaallinen Isä olisi lähellä.”

Apostolin kutsumus on olla ”Jeesuksen Kristuksen erityisenä todistajana” koko maailmassa. Vanhin Hales opetti: ”Jos meillä on uskoa Vapahtajaamme, Hän tukee meitä koettelemuksissamme ja vaikeuksissamme, ja me voimme kestää loppuun asti ja palata Hänen luokseen tämän kuolevaisuuden koetusajan jälkeen. Herra elää ja tuntee jokaisen meistä ja rakastaa meitä. Hän haluaa todella suuresti siunata meitä, jos tulemme Hänen luokseen.”

Ennen kuin vanhin Hales kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, hän palveli viisi vuotta alue-edustajana valvoen useita kirkon seurakuntia. Hän palveli myös seurakunnanjohtajana, piispana (kolme kertaa), korkean neuvoston jäsenenä ja vaarnanjohtajan neuvonantajana, jotka ovat kaikki maallikkotehtäviä mutta joissa on merkittäviä vastuita. Hän johti Lontoon lähetyskenttää 1970-luvun loppupuolella, ja hän on palvellut ensimmäisenä neuvonantajana kirkon pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.

”Vanhin Hales on ihmisten rakentaja”, presidentti Eyring sanoo. ”Hän on auttanut ihmisiä kaikessa hiljaisuudessa monien vuosien ajan. Kun hän huomaa, että joku tarvitsee apua, hän tekee jotakin asian hyväksi.”

Ennen kutsuaan kirkon kokopäivätoimiseen palvelukseen vanhin Hales loi ansiokkaan uran liike-elämässä palvellen johtotehtävissä kolmessa suuressa yhtiössä. Presidentti Eyring kuvailee vanhin Halesia ”ilmiömäiseksi” liikemieheksi, joka oli herkkä ja lojaali ja jolla oli ”kyky lukea ihmisiä”.

Kirkko ilmoittaa hautajaisjärjestelyjen yksityiskohdista, kun ne tulevat saataville. Vielä ei ole päätetty, milloin vapaa paikka kirkon kahdentoista apostolin koorumissa täytetään.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.