Uutistiedote

Vatikaani isännöi uskontokuntien johtohenkilöiden maailmanlaajuista kokousta – aiheena avioliitto

Presidentti Henry B. Eyring on yksi tilaisuudessa puhuvista uskonnollisista johtajista

Myöhemmin tämän kuun aikana uskontokuntien johtohenkilöitä ja oppineita, jotka edustavat 14:ää perinteistä uskontokuntaa 23 eri maasta, kokoontuu Vatikaaniin historialliseen tilaisuuteen, jota isännöi katolinen kirkko ja jossa keskustellaan siitä, kuinka miehet ja naiset täydentävät toisiaan avioliitossa. Tästä ilmoitettiin tänään Vatikaanin antamassa lehdistötiedotteessa.

Paavi Franciscus avaa tilaisuuden, josta Vatikaani käyttää nimitystä kollokvio. Tämän akateemisen tilaisuuden ohjelmaan kuuluu esityksiä ja lausuntoja uskontokuntien johtavilta henkilöiltä ja oppineilta. Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presidenttikunnasta edustaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa ja puhuu kokouksessa 18. marraskuuta. Hänen mukanaan ovat vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista ja piispa Gérald Caussé johtavasta piispakunnasta.

Lisäksi tilaisuudessa saa ensiesityksen kuusi lyhytelokuvaa, jotka käsittelevät miehiä ja naisia sekä avioliittoa kautta maailman. Jokaisessa elokuvassa on useita valaisevia haastatteluja, joissa haastateltavina on nuoria ja vanhoja, naimattomia ja naimisissa olevia, naisia ja miehiä, maallikkoja ja uskonnollisia henkilöitä monista eri kulttuureista, monilta eri mantereilta ja monista eri uskontokunnista. Aiheet vaihtelevat miehen ja naisen välisen liiton kauneudesta sekä luottamuksen menettämisestä avioliitossa aina kulttuurisiin ja taloudellisiin kärsimyksiin, joita avioliittoinstituution häviämisestä seuraa.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tänään antanut seuraavan lausunnon koskien osallistumistaan Vatikaanissa pidettävään kollokvioon:

”Tänä aikana, jolloin moraaliarvot rappeutuvat nopeasti ja perinteiset perherakenteet ja perhesuhteet kohtaavat haasteita kautta maailman, meillä on ilo yhdessä katolisen kirkon, muiden kristillisten kirkkokuntien ja muiden maailmanuskontojen kanssa puolustaa lujasti miehen ja naisen välisen avioliiton pyhyyttä ja puhua siitä selkeästi.”

Lisää tietoa kollokviosta on [englannin kielellä] osoitteessa http://www.humanum.it/en/.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko antaa lisää tietoa osallistumisestaan kollokvioon sivustolla MormonNewsroom.org.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.