Uutishuone Blogi

YK:ssa keskusteltiin uskonnonvapaudesta työpaikalla

Yhdistyneissä kansakunnissa New Yorkissa käytiin paneelikeskustelu, jonka aiheena oli uskonnonvapaus työpaikalla. Tilaisuutta isännöivät Yhdistyneen kuningaskunnan YK:n lähetystö sekä Brigham Youngin yliopiston kansainvälinen oikeustieteen ja uskonnontutkimuksen keskus. Oikeustieteen ja uskonnon asiantuntijoista koostuvan paneelin kokosi BYU:n oikeustieteen professori W. Cole Durham jr. Tilaisuus pidettiin 24. lokakuuta 2014.

religious freedom panel

”Omantuntonsa mukaan toimineet ihmiset ovat saaneet aikaan joitakin kaikkein parhaimmista asioista”, sanoi Durham, joka kannusti tukemaan uskoa ja uskontoa maailmanlaajuisesti.

Keskusteluun osallistui diplomaatteja YK:n lähetystöistä, kansalaisjärjestöjen edustajia sekä muita uskonnonvapauden vaalimisesta kiinnostuneita. Panelistit ottivat kantaa Heiner Bielefeldtin väliraportin suosituksiin. Bielefeldt on ihmisoikeuksiin erikoistunut professori Erlangen-Nürnbergin yliopistossa Saksassa. Hän toimii YK:ssa erityisenä esittelijänä uskonnonvapauteen tai uskonkäsityksiin liittyvissä asioissa.

Durham sanoi, että Bielefeldtin raportti ”muistuttaa meitä osaltaan siitä, että elämme maailmassa, jossa on paljon erilaisuutta ja jossa rauha voi perustua ainoastaan sitoumukseen kunnioittaa kaikkien muiden olemassaoloa koskevia valintoja – sellaisten rajojen puitteissa, jotka takaavat kaikille ihanteellisen tasaveroisen vapauden”.

heiner bielefeldt
Bielefeldt, joka osallistui paneelikeskusteluun, sanoi, että monet ihmiset viettävät suuren osan päivästään työpaikalla. Hänen mukaansa on tehtävä enemmän sen eteen, että uskontoon kohdistuva suvaitsemattomuus ja syrjintä työpaikalla voitaisiin estää ja poistaa kokonaan. Työnantajien tulisi ”yleisesti ottaen ymmärtää uskonnollinen suvaitsevaisuus ja monimuotoisuus myönteisenä asiana ja tärkeänä osana yrityksen identiteettiä”, hän sanoi.

”Tasa-arvoisuus ei tarkoita samanlaisuutta”, Bielefeldt korosti. ”Se tarkoittaa tasa-arvoista kunnioitusta ihmisten uskonkäsityksiä kohtaan.”

Hän ja muut panelistit kannustivat työnantajia ”järkevään mukautumiseen”, mitä tulee uskonnolliseen pukeutumiseen sekä uskonnollisiin tapoihin ja pyhäpäiviin.

Lucy Vickers, oikeustieteen professori Oxford Brooksin yliopistossa Englannissa, huomautti, ettei työpaikka ole yksityisaluetta ja että toisinaan siitä tulee paikka, jossa ilmenee sekä suoraa että epäsuoraa uskonnollista syrjintää.

Todd R. McFarland, joka palvelee johtotehtävissä Seitsemännen päivän adventistikirkossa, myötäili ajatusta sanoen, ettei ihmisten pitäisi ”joutua valitsemaan uskontonsa mukaisen elämäntavan ja elannon hankkimisen välillä”.

Richard Foltin, joka toimii Amerikan juutalaisten komiteassa kansallisten ja lainopillisten asioiden johtajana, tunnusti, että uskonto ja uskonkäsitykset ovat erottamaton osa jokaista ihmisolentoa. Hän ilmaisi asian näin: ”Emme voi odottaa, että ihmiset jättäisivät uskontonsa työpaikan ovenpieleen.”

peter petkoff
Panelistit olivat yhtä mieltä Bielefeldtin suositusten kanssa ja kannustivat kansainvälistä ihmisoikeusyhteisöä suhtautumaan uskonnonvapauteen vakavasti. ”Tämä raportti on askel eteenpäin tämän kannan vahvistamisessa”, sanoi Peter Petkoff, joka toimii Oxfordissa Englannissa sijaitsevan Regents Park Collegen uskonnon, lainopin ja kansainvälisten suhteiden ohjelman johtajana.

Selaa blogi

Tietoa: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Tyyliopashuomautus: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.