Uutistiedote

Yleiskonferenssi yhdistää jäseniä ja johtohenkilöitä kautta maailman

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 184. puolivuotiskonferenssi, joka pidetään 4.–5. lokakuuta 2014, yhdistää yli 15 miljoonaa kirkon jäsentä eri puolilla maailmaa, kun he kokoontuvat kuuntelemaan johtajiaan.

Pres Monson Oct 2012 GC

Kirkon jäsenillä on tilaisuus kuunnella puheita johtavilta auktoriteeteilta ja apujärjestöjen johtohenkilöiltä kaikkialta maailmasta. Kuten kirkon jäsenet, nämä johtohenkilöt ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Kirkossa on kahdeksan johtavaa auktoriteettia Euroopan vyöhykkeeltä.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf varttui Saksassa, ja vuonna 2004 hänet asetettiin kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi. Myöhemmin – vuonna 2008 – presidentti Thomas S. Monson kutsui hänet toiseksi neuvonantajaksi ensimmäiseen presidenttikuntaan. Presidentti Uchtdorf on palvellut seitsemänkymmenen sekä ensimmäisessä että toisessa koorumissa ja seitsemänkymmenen johtokunnassa.

Piispa Gérald Caussé on syntynyt Bordeaux’ssa Ranskassa, ja vuonna 2008 hänet kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäiseen koorumiin. Vuonna 2012 hänet kutsuttiin palvelemaan johtavan piispan Gary E. Stevensonin ensimmäisenä neuvonantajana.

Vanhin José A. Teixeira on syntynyt Vila Realissa Portugalissa, ja tällä hetkellä hän palvelee Euroopan vyöhykkeen johtajana. Aikaisemmin hän palveli São Paulon eteläisen lähetyskentän johtajana Brasiliassa, ennen kuin vuonna 2008 hänet kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäiseen koorumiin. Hän on palvellut myös vyöhykeseitsenkymmenenä Euroopan läntisellä vyöhykkeellä.

Vanhin Patrick Kearon on syntynyt Carlislessa Englannissa. Ennen kuin hänet vuonna 2010 kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi, hän palveli vyöhykeseitsenkymmenenä Euroopan läntisellä alueella. Nykyään hän toimii vanhin Teixeiran ensimmäisenä neuvonantajana Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa.

Vanhin David S. Baxter on syntynyt Stirlingissa Skotlannissa. Hän palveli vyöhykeseitsenkymmenenä, ennen kuin hänet vuonna 2006 kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi.

Vanhin Jörg Klebingat on syntynyt Zweibrückenissä Saksassa. Ennen kuin hänet huhtikuussa 2014 kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi, hän palveli Kiovan lähetyskentän johtajana Ukrainassa.

Vanhin Erich W. Kopischke on syntynyt Elmshornissa Saksassa. Hän palveli kirkon koululaitoksen koordinaattorina Saksassa, Berliinin lähetyskentän johtajana sekä vyöhykeseitsenkymmenenä, ennen kuin hänet vuonna 2007 hyväksyttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi.

Vanhin Francisco J. Viñas on syntynyt Sevillassa Espanjassa. Hänet kutsuttiin vuonna 1996 seitsemänkymmenen toisen koorumin jäseneksi ja sitten vuonna 1998 seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi. Vanhin Viñas on palvellut kirkon koululaitoksen johtajana ja koordinaattorina Uruguayssa ja Espanjassa, lähetysjohtajana Saltan lähetyskentällä Argentiinassa sekä vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenenä.

Vanhin Per G. Malm on syntynyt Jönköpingissä Ruotsissa. Ennen kuin vanhin Malm vuonna 2010 kutsuttiin seitsemänkymmenen toisen koorumin jäseneksi, hän palveli vyöhykeseitsenkymmenenä Euroopan vyöhykkeellä ja Oslon lähetyskentän johtajana Norjassa.

Vuosi sitten 183. puolivuotiskonferenssissa lokakuussa 2013 piispa Gérald Caussé, ensimmäinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa, piti myöhempien aikojen pyhille eri puolilla maailmaa puheen nimeltä ”Te ette siis enää ole vieraita”. Piispa Caussé kertoi, miten hänen kutsunsa johtavaksi auktoriteetiksi on auttanut häntä ja hänen perhettään arvostamaan sitä, että ”Jumalan kansan ykseys eri puolilla maapalloa on todellista ja konkreettista.

Tehtäväni vuoksi olen päässyt matkustamaan moniin maihin ja minulla on ollut erinomainen etuoikeus toimia johtavana virkailijana monissa kokouksissa. Kun pidän huolta monista eri seurakunnista, näen usein jäseniä, jotka edustavat monia maita, kieliä ja kulttuureja. Yksi suurenmoinen piirre evankeliumin taloudenhoitokaudessamme on se, että se ei rajoitu johonkin maantieteelliseen alueeseen tai valtioiden ryhmään. Se on yleismaailmallinen ja maailmanlaajuinen”, piispa Caussé sanoi.

Kirkossa on yli 15 miljoonaa jäsentä eri puolilla maailmaa. Näistä jäsenistä 8,6 miljoonaa asuu Yhdysvaltain ulkopuolella, ja Euroopassa asuu yhteensä puoli miljoonaa jäsentä. 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.