Johtohenkilön elämäkertatietoja

Presidentti Boyd K. Packer

Presidentti Boyd K. Packer, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin presidentti, erotettiin tähän tehtävään 3. helmikuuta 2008. Sitä ennen hän oli toiminut 5. kesäkuuta 1994 lähtien kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavana presidenttinä. Ennen kuin hänestä tuli kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti, hän palveli tämän koorumin jäsenenä 9. huhtikuuta 1970 lähtien, jolloin hänet asetettiin apostoliksi. Sitä ennen hän palveli miltei yhdeksän vuotta kahdentoista apostolin koorumin apulaisena.

Koulutukseltaan presidentti Packer on opettaja ja kasvatustieteilijä. Uransa aikana hän on palvellut kirkon seminaarien ja uskontoinstituuttien valvojana sekä Brigham Youngin yliopiston hallintoneuvoston jäsenenä.

Hän opiskeli Weber Collegessa sekä suoritti sittemmin luonnontieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Utahin osavaltiollisessa yliopistossa. Brigham Youngin yliopistosta hän sai tohtorinarvon opetushallinnossa.

Presidentti Packer syntyi 10. syyskuuta 1924 Brigham Cityssä Utahissa. Hän palveli pommikoneen lentäjänä toisessa maailmansodassa Tyynenmeren sotanäyttämöllä.

Presidentti Packer on palvellut Uuden-Englannin lähetyskentän johtajana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja julkaissut muuta materiaalia. Hän on kuvataiteilija, aiheenaan varsinkin linnut. Hän on naimisissa Donna Smithin kanssa. Heillä on kymmenen lasta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.