Johtohenkilön elämäkertatietoja

Presidentti Dallin H. Oaks

Presidentti Dallin H. Oaks hyväksyttiin ja erotettiin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäiseen presidenttikuntaan ja kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa sunnuntaina 14. tammikuuta 2018. Hänet hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 3. toukokuuta 1984.

Vanhin Oaks on kotoisin Provosta Utahista (syntynyt vuonna 1932). Hänellä ja hänen edesmenneellä vaimollaan June Dixon Oaksilla on kuusi lasta. Sisar Oaks kuoli 21. heinäkuuta 1998. Vanhin Oaks solmi 25. elokuuta 2000 avioliiton Kristen M. McMainin kanssa Suolajärven temppelissä.

Vanhin Oaks on valmistunut Brigham Youngin yliopistosta vuonna 1954 ja Chicagon yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1957. Hän on toiminut lakimiehenä ja oikeustieteen opettajana Chicagossa. Hän toimi Brigham Youngin yliopiston rehtorina vuosina 1971–1980 ja Utahin korkeimman oikeuden tuomarina vuodesta 1980 vuoteen 1984, jolloin hän luopui tästä tehtävästä ottaakseen vastaan kutsun apostoliksi.

Hän on ollut virkailijana tai jäsenenä monien liikeyritysten sekä koulutus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen johtokunnissa. Hän on kirjoittanut yksin tai yhdessä muiden kanssa monia kirjoja ja artikkeleita uskonnollisista ja lainopillisista aiheista.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.