Johtohenkilön elämäkertatietoja

Vanhin David A. Bednar

David A. Bednar asetettiin ja erotettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 7. lokakuuta 2004. Ennen kutsua kahdentoista koorumiin vanhin Bednar palveli vyöhykeseitsenkymmenenä, vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenenä, alue-edustajana, vaarnanjohtajana kaksi kertaa ja piispana.

 

Vanhin Bednar syntyi 15. kesäkuuta 1952 Oaklandissa Kaliforniassa. Hän palveli kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Etelä-Saksassa ja opiskeli sitten Brigham Youngin yliopistossa, jossa hän suoritti kandidaatintutkinnon ja maisterintutkinnon. Hän sai lisäksi Purduen yliopistossa tohtorinarvon tutkimusaiheenaan organisaatiokäyttäytyminen.

Saatettuaan opiskelunsa päätökseen vanhin Bednar toimi liikkeenjohdon professorina Texasin teknillisessä yliopistossa ja Arkansasin yliopistossa. Sitten hän palveli Brigham Youngin yliopisto – Idahon (aiemmin Ricks College) rehtorina vuosina 1997–2004.

Vanhin Bednar solmi avioliiton Susan Kae Robinsonin kanssa Suolajärven temppelissä 20. maaliskuuta 1975, ja heillä on kolme poikaa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.