Johtohenkilön elämäkertatietoja

Vanhin Robert D. Hales

Vanhin Robert D. Hales hyväksyttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumiin 2. huhtikuuta 1994.

Hän sai kutsun johtavaksi auktoriteetiksi 4. huhtikuuta 1975. Hän palveli kahdentoista apostolin koorumin apulaisena sekä myöhemmin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenenä. Hän oli kirkon johtava piispa huhtikuusta 1985 lähtien, kunnes hänet kutsuttiin kahdentoista apostolin koorumiin.

Hän palveli alue-edustajana viisi vuotta ennen kutsuaan johtavaksi auktoriteetiksi. Sitä aikaisemmin hän oli palvellut seurakunnanjohtajana, piispana, korkean neuvoston jäsenenä ja vaarnanjohtajan neuvonantajana. Hän johti Lontoon lähetyskenttää 1970-luvun loppupuolella, ja hän on palvellut ensimmäisenä neuvonantajana pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.

Ennen kutsuaan kirkon kokopäivätoimiseen palvelukseen vanhin Hales loi ansiokkaan uran liike-elämässä palvellen johtotehtävissä kolmessa suuressa valtakunnallisessa yhtiössä.

Vanhin Hales syntyi New York Cityssä. Hän valmistui Utahin yliopistosta, ja hänellä on liiketaloustieteen maisterintutkinto Harvardin yliopistosta. Hän palveli Yhdysvaltain ilmavoimissa hävittäjälentäjänä.

Hän on naimisissa Mary Crandallin kanssa, ja heillä on kaksi poikaa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.