Uutistiedote

Kansainväliset EFY-konferenssit alkavat

Yli 3200 14–18-vuotiasta kahdeksaatoista eri kieltä puhuvaa nuorta kokoontuu yhdeksässä paikassa kuudessa Euroopan maassa konferensseihin, jotka perustuvat erityisesti nuorille tarkoitettuun EFY-malliin. Täysi viisipäiväinen ohjelma, joka alkaa maanantaiaamuna ja päättyy varhain lauantai-aamuna, tarjoaa osallistujille tilaisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja syventää ystävyys-suhteita osallistumalla luokkiin, toimintoihin ja erityisiin ilta-hartauksiin yhdessä.

EFY on nuorille tarkoitettu ohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa, auttaa ja ohjata nuoria osallistujia, kun he pyrkivät saamaan enemmän selville itsestään ja suhteestaan muihin. Keskeisintä siinä on heille esitettävä kutsu vahvistaa ja toteuttaa Kristuksen kaltaisia opetuksia päivittäisessä elämässään. Konferenssien järjestäjänä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonit). Konferensseihin ovat tervetulleita kirkon nuoret jäsenet sekä heidän ystävänsä uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Englannista Suomeen, Saksasta Albaniaan nämä eurooppalaiset nuoret ovat osa noin 50000 nuorta, jotka osallistuvat kesäisin EFYn ohjelmiin maailmanlaajuisesti. Yhden tiiviin viikon aikana monista erilaisista kulttuureista tulevat nuoret voivat keskittyä henkilökohtaiseen kasvuun ja muiden palvelemiseen. Erään kokeneen johtajan sanoin nämä nuoret ”kehittyvät fyysisesti, älyllisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti”.

EFYyn on kutsuttu nuoria seuraavista maista (joissakin tapauksissa vain osasta maata): Albania, Belgia, Bosnia, Englanti, Espanja, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kosovo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Malta, Moldova, Pohjois-Irlanti, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Skotlanti, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi ja Tšekki.

Viikon kohokohtia ovat osallistuminen palveluhankkeisiin muiden auttamiseksi, varieteenäytökset, tanssiminen, musiikki-ohjelmat ja sekä järjestetyt että yllättäen ilmaantuvat opetustuokiot. Illat vietetään yhdessä perheryhmissä, joissa vaihdetaan ajatuksia, keskustellaan opituista asioista sekä luodaan uusia ja monissa tapauksissa kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Tapahtumia ohjaavat pääasiassa nuoret 20-30-vuotiaat ohjaajat, jotka ovat myönteisiä roolimalleja nuorille. Kaikkia tapahtumia johtavat aikuisopettajat.

Useat nuoret raportoivat, että he eivät pelkästään osallistuneet konferenssiin, vaan toivat sieltä tuliaisina tavoitteita, jotka tekevät heidät onnellisiksi tässä elämässä. He päättivät muuttua tullakseen enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Eräs 15-vuotias nuori nainen sanoi: ”Tajusin, kuinka paljon haluan tehdä hyvää kaikkialla ympärilläni. Haluan palvella ihmisiä. Tiedän, että Jumalan avulla kaikki on mahdollista. EFY antoi minulle rohkeutta olla vahva. Olin kokenut elämässäni epäilyksen kauden ja itseluottamuksen puutetta, mutta EFY paransi minut. Haluan näyttää perheelleni, äidilleni ja ystävilleni, kuinka kiitollinen olen heistä. EFYn ansiosta haluan elää elämääni ja olla sellainen ihminen kuin Jumala haluaa minun olevan.”

Palvelutoiminnat, joissa tähdennetään periaatetta oman ajan ja energian anta-misesta jonkun toisen auttamiseksi, sävyttävät koko konferenssiviikkoa. Ranskassa nuoret valmistivat yhdessä 130 vauvanpeittoa, jotka lahjoitettiin myöhemmin Chaunyn sairaalan synnytysosastolle. Ottaessaan ne vastaan sairaalan johtaja toi esiin hallituksen rahoitusrajoitukset, joiden johdosta etenkin keskososastolla oli monia tarpeita. Sitten hän ilmaisi ”syvän kiitollisuutensa lahjasta”.

Kysyttäessä, miksi kirkko tuntee tarvetta järjestää tämäntyyppisen tapahtuman nuorilleen sekä kirkkoonsa kuulumattomille nuorille, Christian Fingerle, alueellinen kirkon johtohenkilö, sanoi: ”Nuoret haluavat tietää, miksi heidän odotetaan tekevän tiettyjä asioita ja pidättyvän tietyistä käyttäytymismalleista. Tähän tiedonhaluiseen asenteeseen on helppo vastata EFYssä.”

EFY toivottaa lämpimästi tervetulleiksi kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat nuoret ja tarjoaa nuorille käytännöllisiä ja hauskoja tilaisuuksia oppia, kuinka he voivat saada ikätoverinsa tekemään oikeita ja järkeviä valintoja ja vaikuttaa niihin. Toisinaan toimiminen ainutlaatuisessa, monikielisessä, moni-kulttuurisessa ympäristössä voi tuntua kielten sekamelskalta, mutta tuloksia ei voi kieltää. Eräs 15-vuotias tiivisti kokemuksensa huudahtamalla: ”Minä olen kirkkoon kuulumaton ystävä. Haluaisin kiittää ystävääni Jadea, joka kutsui minut EFYyn. EFY on ollut minulle aivan erityinen kokemus. Tiedän nyt, että Jumala rakastaa meitä. Tunsin sen toiminnoissa, luokissa, takkavalkeailloissa, musiikkiohjelmassa ja kaikkien EFYn johtohenkilöiden toiminnassa.”

Kun eräs vanhempi oli tarkkaillut teini-ikäistä tytärtään tämän palattua EFY-konferenssista, hänen kuultiin sanovan: ”EFY on yksinkertaisesti fantastinen ohjelma, ja toivomme koko sydämestämme, että sitä jatketaan ja että monet nuoret saavat vielä tilaisuuden osallistua!”

Lisätietoja konferenssista: http://www.efy-europe.org/en_GB/site/page/whatisefy.xml

A. Riley Cutler, Euroopan vyöhykkeen tiedotus

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.