Uutistiedote

Kirkko edustettuna kuudennessa maailman perhekongressissa

Puhuessaan kuudennessa maailman perhekongressissa Madridissa Espanjassa vanhin Erich W. Kopischke, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seitsemänkymmenen koorumin jäsen ja Euroopan vyöhykkeen johtaja, tähdensi avioliiton ja perheen tärkeyttä tämän päivän yhteiskunnassa. Sisar Mary Ellen Smoot, entinen Apuyhdistyksen eli kirkon naisten järjestön ylijohtaja, alusti hänen puheensa.

Puhuessaan yleisölle kongressin yleisessä avauskokouksessa vanhin Kopischke sanoi: ”Sivilisaatio ja yhteiskunta voivat olla ja tulevat olemaan ainoastaan niin vahvoja kuin niissä olevat perheet. Tämä ajatus on lausuttu kaiketi sata kertaa tämän kaltaisissa perheen asemaa tukevissa kokouksissa ja konferensseissa ympäri maapalloa. Haluaisin lisätä tähän ilmeiseen totuuteen seuraavan lausunnon: Perhe voi olla ja tulee olemaan ainoastaan niin vahva kuin avioliitto, jolle se perustuu.”

Samaan aikaan kongressin kokousten kanssa vanhin Frerich Görts, entinen Saksan liittotasavallan hallituksen alivaltiosihteeri, joka palvelee nykyisin kirkon edustajana Euroopan unionin toimielimissä, osallistui kansainväliseen parlamenttifoorumiin.

Foorumiin kokoontui kansalais-, koulutus- ja tutkimusjärjestöjen eturivin aktivisteja ja johtohenkilöitä puolustamaan perinteisen perhemallin ja -elämän perusperiaatteita. Heidän ohellaan läsnä oli politiikan edustajia, jotka analysoivat ja esittivät mahdollisia ratkaisuja käsitellen politiikan ja kansainvälisen lainsäädännön alueita samoin kuin kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja vaikutusta.

Sillä aikaa kun vanhin Kopischke puhui yli 2000 edustajan kuulijakunnalle, joka edusti satoja perhe-elämää edistäviä järjestöjä ja oppineita, ja vanhin Görts kävi keskustelua poliittisten ja yhteiskunnallisten johtohenkilöiden kanssa, tiedotuslähetyssaarnaajat vanhin Jim Brande ja sisar Carol Brande huolehtivat paikallisten kirkon jäsenten avustuksella yhdestä näyttelyosastosta maailman perhekongressin näyttelyalueella.

Näyttelyosastolla esiteltiin perheiltaa, kirkon vuonna 1915 vakiinnuttamaa ohjelmaa, joka kannustaa vanhempia luomaan vahvoja perhesuhteita. Lämminhenkiseksi ja viihtyisäksi suunnitellun näyttelyosaston odotettiin vetävän puoleensa satoja vierailijoita. Vierailijat voivat näyttelyosastolla katsella valikoituja perheeseen liittyviä videoita, saada tietää siitä, kuinka kirkko tukee perinteistä perhemallia, ja lähteä mielessään jotakin erityistä muisteltavaa.

Näyttelyalue oli avoinna kongressin päättymiseen asti sunnuntaina 27. toukokuuta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.