Uutistiedote

Kirkko ja Punainen Risti ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyön jatkumisesta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonit) ja Amerikan Punainen Risti ovat uudistaneet palvelukumppanuuden tarvitsevien auttamiseksi.

Gail McGovern, Amerikan Punaisen Ristin pääsihteeri ja toiminnanjohtaja, kertoi keskiviikkona 20. kesäkuuta 2012 uutiskonferenssissa kirkon huoltotyöaukiolla Salt Lake Cityssä Utahissa, että uuden sopimuksen mukaan verenluovutushankkeiden järjestämistä koordinoidaan tarkemmin kirkon kanssa.

"Joka toinen sekunti joku maassamme tarvitsee verensiirron", McGovern sanoi. "Ja yhä uudelleen kirkon jäsenet ovat käärineet hihansa lahjoittaakseen verta, joka pelastaa ihmishenkiä, ja se on todellinen anteliaisuuden osoitus. Täällä Utahin alueella myöhempien aikojen pyhät lahjoittavat vuosittain 50 000 yksikköä verta kirkon järjestämissä verenluovutushankkeissa."

Uusittu kumppanuus merkitsee sitä, että kirkko lisää osallisuuttaan järjestämällä enemmän verenluovutustilaisuuksia kirkon seurakuntakeskuksissa ja muissa kirkon tiloissa.

McGovern selitti, että Punainen Risti lähettää sairaaloihin vuosittain kuudesta kymmeneen miljoonaa yksikköä verta. Utahin alueella kaikesta lahjoitetusta verestä 25 % saadaan kirkon järjestämissä verenluovutustilaisuuksissa.

"Haluaisin suuren yleisön tietävän", McGovern sanoi, että "Punainen Risti on katastrofin sattuessa valmiimpi kuin koskaan sen kumppanuuden ansiosta, joka meillä on MAP-kirkon kanssa."

Nämä kaksi organisaatiota ovat työskennelleet yhdessä erittäin tehokkaasti yli 25 vuoden ajan katastrofiavussa, verenluovutushankkeissa, antamalla raha- ja tavaralahjoituksia sekä toimimalla tuhkarokkorokotuskampanjassa, joka on johtanut 213 miljoonan lapsen rokottamiseen yli 40 Afrikan maassa.

Verenluovutustilaisuuksien lisäksi kirkko tulee olemaan mukana katastrofitilanteisiin valmistautumisessa, koulutuksessa ja harjoittelussa sekä hätätilamajoituspaikkojen paikallistamisessa.

"Kirkko on luonut jäsentensä keskuudessa vahvan valmiuskulttuurin", McGovern sanoi. "Uskon, että se voi olla mallina muille kautta maan." Kirkko neuvoo jäseniään valmistautumaan henkilökohtaisiin hätätilanteisiin tai luonnonkatastrofeihin laatimalla suunnitelmia hätätilanteiden varalle ja varaamalla saataville perustarvikkeet niistä selviytymiseen.

"Me kirkon jäsenet olemme sitoutuneet auttamaan köyhiä ja tarvitsevia, ja me pidämme sitä Jumalalta saamanamme toimeksiantona", sanoi Steve Peterson, joka on kirkon huoltotyöpalvelujen toiminnanjohtaja. "Kumppanuutemme Amerikan Punaisen Ristin ja muiden kanssa yksinkertaisesti vahvistaa kykyämme tehdä sitä, minkä tunnemme velvollisuudeksemme kirkon jäseninä."

"Olen kiitollinen siitä syvästä ja laajasta kumppanuudesta, joka Punaisella Ristillä on kirkon kanssa", McGovern sanoi lopuksi. "Yhdessä me autamme tarvitsevia niin saman kadun varrella kuin kautta maan ja ympäri maailman."

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.