Uutistiedote

Kirkon humanitaarinen apu auttoi vuoden 2011 suurta aineellista tuhoa aiheuttaneissa katastrofeissa

Vuoden 2011 aikana Jeesuksen Kristuksen kirkko antoi hätäapua 111 katastrofissa 50 maassa yhteensä 22 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta ja organisoi Mormon Helping Hands-ohjelman välityksellä tuhansia vapaaehtoistyöntekijöitä katastrofien uhrien avuksi.

Maanjäristykset, tsunami ja valtavat tulvat yhdistivät voimansa ja saivat aikaan sen, että vuosi 2011 oli luonnonkatastrofien aiheuttamien aineellisten vahinkojen suhteen tilastollisesti kallein Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (mormonit) hiljattain julkaistun Welfare Services-raportin mukaan.

Raportin mukaan vuoden alkupuoliskon aineellisten vahinkojen arvo oli yhteensä 265 miljardia dollaria ylittäen reilusti vuoden 2005 ennätyksen, joka oli 220 miljardia dollaria (sinä vuonna hurrikaani Katrina iski Yhdysvaltain Meksikonlahden rannikolla sijaitsevalle alueelle). Japanin maanjäristyksen ja tsunamin on yksistään arvioitu aiheuttaneen 235 miljardin dollarin vahingot.

Huoltotyöpalvelujen hätäavun johtaja Lynn Samsel sanoo, että joka vuosi eri puolilla maailmaa sekä luonnon että ihmisten aiheuttamien katastrofien aikaansaamat vaikeudet ja murhenäytelmät vaikuttavat perheisiin, asuinyhteisöihin ja kansakuntiin. ”Vaikka tiedämmekin, että Jumala pitää huolen lapsistaan, olemme myös tietoisia siitä, että Hän kehottaa lapsiaan palvelemaan toisiaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.