Uutistiedote

Uusittu elokuva internetissä

Uusittu versio kirkon filmistä Joseph Smith – palautuksen profeetta on nyt saatavilla internetin kautta täyspitkänä elokuvana. Sen tarkoituksena on tavoittaa sekä kirkon jäsenet että kirkkoon kuulumattomat. Se on ensimmäinen kirkon elokuva, joka on saatavilla kokonaisuudessaan internetin kautta.

Vaikka jäsenet katsovat yhä mielellään alkuperäistä, vuonna 2005 julkaistua profeetta Joseph Smithistä kertovaa filmiä, tämä uusittu versio – joka sisältää noin 40 prosenttia uutta aineistoa – valmistettiin siksi, että muidenkin kuin kirkon jäsenten olisi helpompi ymmärtää elokuvaa.

Kun elokuva alun perin alkoi nuoren, kirkkoon liittyneen Iso-Britanniasta muuttaneen naisen kerronnalla, uudessa versiossa asioita tarkastellaan Lucy Mack Smithin, Josephin äidin, näkökulmasta. Hän oli suurenmoisena tukijana ja todistajana, kun hänen poikansa kutsuttiin profeetaksi. Elokuvassa kuvataan yhä profeetan elämän tärkeitä tapahtumia ja esitetään monia palautetun kirkon periaatteita.

Alkuperäistä filmiä on esitetty Salt Lake Cityssä Legacy-teatterissa sekä 19 muussa kirkon vierailukeskuksessa eri puolilla maailmaa.

Tämä uusi julkaisu tuo elokuvan saataville kaikille, joilla on mahdollisuus käyttää internetiä.

Elokuvan kokopitkä versio on saatavilla osoitteessa MormonChannel.org/Joseph sekä YouTuben kautta. Se on tällä hetkellä saatavana vain englanninkielisenä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.