Aihe

Aaronin pappeus

Vähäisempi kahdesta pappeuden tasosta tai järjestyksestä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Aaronin pappeus annetaan uskollisille kirkon miespuolisille jäsenille 12 ikävuodesta alkaen, ja jokainen asetetaan pappeuteen henkilökohtaisesti kätten päällepanemisella. Ne, jotka on näin asetettu, ovat ”pappeudenhaltijoita”. Heitä on suurin osa myöhempien aikojen pyhiin kuuluvista miehistä ja pojista.

Aaronin pappeudessa on kolme tasoa eli virkaa: diakoni, opettaja ja pappi. Yleensä diakonit ovat 12–14-vuotiaita, opettajat 14–16-vuotiaita ja papit 16–18-vuotiaita. Miesten, jotka liittyvät kirkkoon yli 18-vuotiaina, ei tarvitse käydä läpi jokaista vaihetta vaan he aloittavat yleensä papin virassa.

Aaronin pappeuden haltijat valmistavat ja jakavat sakramentin (ehtoollisen) kirkon jäsenille sunnuntain jumalanpalveluksessa, käyvät jäsenten luona, kokoavat lahjoituksia köyhille sekä suorittavat muita palvelutehtäviä. Aaronin pappeuden nimi johtuu Aaronista, Mooseksen veljestä Vanhassa testamentissa.

Katso myös: Melkisedekin pappeus, Pappeus

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.