Aihe

Alkeisyhdistys

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko pitää hyvin tärkeänä sitä, että lapsille opetetaan Jumalan suunnitelmaa ja heitä autetaan noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kirkko on perustanut Alkeisyhdistyksen järjestön lapsille, jotka ovat iältään 1½–11-vuotiaita.

Alkeisyhdistyksen tarkoituksena on täydentää vanhempien antamaa uskonnollista opetusta. Lapset kokoontuvat mormonien jumalanpalveluksissa joka sunnuntai keskustelemaan kirkon opista, osallistumaan oppimistoimintoihin ja laulamaan lauluja. Kaikenikäisillä lapsilla on tilaisuus osallistua näiden kokousten toimintaan rukoilemalla, lukemalla pyhiä kirjoituksia ja pitämällä evankeliumiaiheisia puheita. Alkeisyhdistyksen aikaan sunnuntaisin lapset myös kokoontuvat pieniin luokkiin oppiaiheita varten muiden samanikäisten lasten kanssa. Näitä oppiaiheita opettavat seurakunnan aikuiset jäsenet, joita pyydetään antamaan aikaansa tähän tehtävään.

Alkeisyhdistyksen lapsia on maailmassa yli miljoona. Alkeisyhdistyksen järjestöä johtaa ylin johtokunta, jossa ovat tällä hetkellä sisar Joy D. Jones, sisar Bonnie H. Cordon ja sisar Cristina B. Franco.

.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.