Uutistiedote

Apostolit käyttävät Twitteriä evankeliumista kertomiseen ja kommunikoimiseen maailman kanssa

Kirkko on ylläpitänyt jo jonkin aikaa kirkon johtohenkilöiden puolesta virallisia Facebook- ja Google+-sivuja. Muutamat kirkon ylimmät johtohenkilöt käyttävät nyt näitä kanavia sekä Twitteriä jakaakseen henkilökohtaisesti sanojaan, ajatuksiaan ja opetuksiaan.

Kaksi apostolia, vanhin M. Russell Ballard ja vanhin Jeffrey R. Holland, alkoivat käyttää Twitteriä toissa viikolla, ja muutkin kirkon johtohenkilöt alkavat käyttää Twitteriä lähitulevaisuudessa. Vanhin Ballardin twiitti julkaistiin 4. toukokuuta hänen pidettyään puheen myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille aikuisille kautta maailman. Vanhin Hollandin twiitti ja kuva julkaistiin 6. toukokuuta hänen puhuttuaan mormonilähetyssaarnaajille kirkon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa Utahissa.

Tämä on jälleen yksi lisäaskel, jonka kirkon johtohenkilöt ottavat käyttääkseen sosiaalista mediaa evankeliumista kertomiseen ja kommunikoimiseen maailman kanssa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.