Uutistiedote

Elokuun 2021 päivitys Yleiskäsikirjaan

Julkaisun Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa englanninkielisen version viimeisin päivitys julkaistiin 4. elokuuta 2021. Siihen sisältyy yksi uusi luku, kaksi uudelleen kirjoitettua lukua, yksi laajennettu luku ja monia päivitettyjä hallinnollisia menettelytapoja. Se sisältää myös pienempiä muutoksia muissa luvuissa.

Handbook01Download Photo

Nämä päivitykset on julkaistu englanniksi sivustolla churchofjesuschrist.org ja Gospel Library -sovelluksessa. Ne käännetään tulevina kuukausina muille kielille. Koko käsikirja on tarkoitus päivittää englanniksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Tämä käsikirjan tarkistus, joka alkoi helmikuussa 2020, tehdään ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla.

Merkittävimmät päivitykset on lueteltu seuraavassa.

  • Luku 4: ”Johtaminen ja neuvostot Jeesuksen Kristuksen kirkossa.” Otsikkoon on lisätty ”ja neuvostot”. Lukua on laajennettu sisältämään yleistä tietoa neuvostoista, mukaan lukien ne tiedot, jotka olivat aiemmin luvussa 7.
  • Luku 5: ”Ylimmät johtohenkilöt ja vyöhykkeen johtohenkilöt.” Tässä uudessa luvussa kuvaillaan kirkon ylimpien johtohenkilöiden sekä vyöhykkeiden johtohenkilöiden ja neuvostojen työtä ja vastuita. Siinä selitetään myös vyöhykkeen järjestöneuvojien uuteen tehtävään kuuluvaa vastuuta. Huom. Uuden luvun 5 lisäämisen myötä aiempi luku 5 (”Vaarnan johtohenkilöt”) on nyt luku 6. Aiempi luku 6 (”Piispakunta”) on nyt luku 7. Luvun 7 (”Kirkon neuvostot”) sisältö on nyt luvuissa 4 ja 29.
  • Luku 20: ”Toiminnat.” Tässä uudelleen kirjoitetussa luvussa esitetään mahdollisuus järjestää suurissa seurakunnissa seurakunnan toimintakomitea, selvennetään ohjeita koskien naimattomien aikuisten yksiköissä järjestettäviä toimintoja maanantai-iltaisin, päivitetään ohjeita toiminnoista usean vaarnan ja vyöhykkeen tasoilla sekä päivitetään Nuorten voimaksi (FSY) -konferensseja koskevia menettelytapoja.
  • Luku 30: ”Kirkon tehtävät.” Tähän uudelleen kirjoitettuun lukuun sisältyy ohjeita siitä, että jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan palvella tehtävissä riittävän kauan, jotta he voivat luoda lujan suhteen palvelemiinsa henkilöihin. Luvussa selitetään myös, kuka voi kutsua ja erottaa tehtävään vaarnan ja seurakunnan kirjureita.

Muuta uutta ja päivitettyä sisältöä

Piispakunnilla ja vaarnojen johtokunnilla voi nyt olla jopa kaksi apulaistoimisihteeriä, jotka auttavat seurakunnan ja vaarnan toimisihteereitä näiden velvollisuuksissa. Katso lisätietoja kohdista 6.4.1 ja 7.3.

Uudessa pakolaisia koskevassa lisäyksessä sanotaan, että myöhempien aikojen pyhät ”osana vastuutaan huolehtia apua tarvitsevista – – tarjoavat aikaansa, kykyjään ja ystävyyttään toivottaakseen pakolaiset tervetulleiksi yhteiskuntansa jäseniksi”. Lisäys ohjaa lukijat osoitteeseen churchofjesuschrist.org/refugees. Erillisessä kohdassa nimeltä ”Maahanmuutto” (aiemmin ”Jäsenten siirtolaisuus”) tähdennetään samaa lämminhenkistä asennetta maahanmuuttajia kohtaan.

Kohtaa ”Poliittinen ja yhteiskunnallinen toiminta” on päivitetty. ”Jäsenten ei pidä tuomita toisiaan poliittisissa asioissa”, kohdassa sanotaan. ”Uskolliset myöhempien aikojen pyhät voivat kuulua moniin eri poliittisiin puolueisiin ja äänestää monia erilaisia ehdokkaita. Kaikkien tulee tuntea olevansa tervetulleita kirkon tilaisuuksiin.” (Lue vastaavia huomioita, joita presidentti Dallin H. Oaks esitti huhtikuun 2021 yleiskonferenssissa.)

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.