Uutistiedote

Ensimmäisen presidenttikunnan julkilausuma temppeleistä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on antanut seuraavan lausunnon:

”Aina kun Herralla on ollut maan päällä kansa, joka noudattaa Hänen sanaansa, se on saanut käskyn rakentaa temppeleitä. Pyhiin kirjoituksiin on tallennettu malleja temppelipalvelusta Aadamin ja Eevan sekä Mooseksen, Salomon, Nefin ja muiden ajoista lähtien.

Näinä myöhempinä aikoina palautetun evankeliumin myötä myös temppelipalvelu on palautettu siunaamaan ihmisten elämää kaikkialla maailmassa sekä myös verhon toisella puolella.

Näiden monien vuosisatojen kuluessa temppelityöhön liittyviä yksityiskohtia, kuten sanamuotoja, esitysmenetelmiä, kommunikointia ja kirjaamista, on aika ajoin muutettu. Profeetat ovat opettaneet, ettei näille muutoksille tule loppua, sen mukaan kuin Herra ohjaa palvelijoitaan.

Käyttöön vihitty temppeli on kaikista maan päällä olevista jumalanpalveluspaikoista pyhin. Sen toimitukset ovat pyhiä, eikä niistä pidä keskustella pyhän temppelin ulkopuolella.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.