Uutistiedote

Entinen Nuorten Naisten järjestön johtava virkailija on kutsuttu palvelemaan Latter-day Saint Charities -järjestön yhteyshenkilönä YK:hon Sveitsissä

Sisar Carol F. McConkie, entinen ensimmäinen neuvonantaja Nuorten Naisten järjestön ylimmässä johtokunnassa vuosina 2013–2018, ja vanhin Oscar W. McConkie saapuivat äskettäin Sveitsiin. Seuraavien kahden vuoden ajan McConkiet ovat Genevessä myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestön, Latter-day Saint Charitiesin, edustajina. Tämä järjestö on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarisen avun haara sekä YK:n talous- ja sosiaalineuvoston, ECOSOCin, akkreditoima kansalaisjärjestö Yhdistyneissä kansakunnissa.

 

Yhteiskuntasuhteita edistävinä vapaaehtoistyöntekijöinä heidän tarkoituksenaan on rakentaa siltoja Latter-day Saint Charities -järjestön ja hallitusten välille diplomatian avulla. He myös osallistuvat YK:n komiteoihin. Esimerkiksi sisar McConkie palvelee naisten asemaa käsittelevässä komiteassa muiden kansalaisjärjestöjen naisjäsenten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita naisten asioista.

He järjestävät parhaillaan tämän vuoden syyskuussa pidettävää Yhdistyneiden kansakuntien kokousta siitä, kuinka uskonnolliset järjestöt tekevät yhteistyötä tunnustuksettomien järjestöjen ja hallitusten kanssa pakolaisten koulutuksen edistämiseksi.

Ennen tätä tehtävää sisar McConkie puhui Nuorten Naisten ylimmän johtokunnan jäsenenä maailmanlaajuiselle kirkolle neljä kertaa. Hänen työsarkaansa siinä tehtävässä kuului vierailu Perun presidentin puolison luona, kirkon jäsenten palvelemista Itä-Euroopassa, pakolaisponnisteluihin rohkaiseminen Australiassa ja monimuotoisuudesta, osallistamisesta ja itsemurhasta puhuminen julkisesti.

Vuonna 2015 hän sanoi: ”Olimmepa sitten koulussa, työssä, muiden ihmisten joukossa tai varsinkin kotona, me olemme Herran edustajia ja me olemme Hänen asiallaan.” McConkiet elävät tämän periaatteen mukaan.

Vanhin McConkie työskenteli asianajajana Salt Lake Cityssä Utahissa, kun heille esitettiin kutsu muuttaa Sveitsiin yhteiskuntasuhteita edistävinä vapaaehtoistyöntekijoinä. He ottivat kutsun vastaan innokkaasti.

”Tietenkin olimme valmiit tekemään sen”, selittää sisar McConkie. ”Kukapa ei haluaisi asua Sveitsissä ja olla siellä kirkon edustajana työskennellen Yhdistyneissä kansakunnissa.”

Ei ole harvinaista, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon entiset johtavat auktoriteetit saavat uusia tehtäviä. Papisto ja kirkon johtohenkilöt ovat palkattomia vapaaehtoisia. Heidät vapautetaan usein muutaman vuoden jälkeen ja heille annetaan uusi tehtävä. Itse asiassa miltei jokaisella kirkon jäsenellä on jokin tehtävä palvella jollakin tavoin. Aiemmin sisar McConkie on palvellut kirkon lasten, nuorten naisten ja sisarten parissa.

Vanhin ja sisar McConkie tapasivat Arizonan osavaltion yliopistossa, ja he solmivat avioliiton Mesan temppelissä Arizonassa Yhdysvalloissa. Heillä on 7 lasta ja 35 lastenlasta. He palvelivat myös lähetysjohtajapariskuntana nuorten vapaaehtoisten rinnalla San Josén lähetyskentällä Kaliforniassa vuosina 2005–2008.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.