Laaja artikkeli

Etäyhteys: eri sukupolvien tuomista yhteen

London Britannia -seurakunnan naisten järjestön pyrkimykset pitää yhteyttä pandemian aikana

”Ja katso, minä kerron teille tämän, jotta te oppisitte viisautta; jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa” (Moosia 2:17).

Maailmanlaajuisesti ihmiset ovat kärsineet suuria menetyksiä pandemian aikana. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskolliset jäsenet eivät ole poikkeus tästä. Toveruus on yksi näistä suurista menetyksistä. Sosiaalinen eristäytyminen ei mahdollista sitä, että tapaisimme ystäviä, sukulaisia ja naapureita yhtä usein kuin aiemmin. Tämä on haitallista sekä nuoremmille että vanhemmille jäsenille. Ratkaisun löytämiseksi aloitettiin Sukupolvien yhdistäminen -projekti.

Candice MacAllister on Apuyhdistyksen [naisten järjestön] johtaja London Britannia Nuorten Aikuisten seurakunnassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Pandemian keskellä hän ja tuo joukko naisia päättivät löytää ratkaisun eristyneisyyteensä. Hän sanoo: ”Lontoo on tunnetusti yksinäinen kaupunki… Yhteyden saaminen muihin voi olla todella vaikeaa.” Candice puhui paikalliselle piispalleen siitä, kuinka haasteellista nuorelle aikuiselle voi olla tutustua eri sukupolvea oleviin ihmisiin. Myös alueella asuvat vanhemmat naiset kamppailivat yksinäisyyden kanssa pandemian vuoksi. Candice huomasi, että paras tapa auttaa näitä naisia oli tuoda heidät yhteen virtuaalisesti Sukupolvien yhdistäminen -projektin avulla.

Candice MacAllister
Candice MacAllister
Candice MacAllister – Naisten järjestön johtaja2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ojentaakseen auttavan kätensä Britannia-seurakunnan naisten järjestö muun muassa järjesti yhteydenpitoa ja kanssakäymistä alueellaan asuvien vanhempien naisten kanssa. Kaikki toimintaan mukaan halunneet nuoret aikuiset naiset kutsuttiin ajatustenvaihtoon jonkun vanhemman naisen tai lesken kanssa. Puhelinkeskusteluissa kukin pari sai tutustua toistensa elämään ja kokea toveruutta ennennäkemättömässä tilanteessa.

Osallistuja Martsie Webb sai tilaisuuden tavata kaksi naista, Mary Woodsin ja Margaret Canhamin, jotka olivat varttuneet ja liittyneet kirkkoon yhdessä. Heistä tuli elinikäisiä ystäviä ja he ovat pandemian aikana olleet asuintovereita yhdessä Maryn äidin kanssa. Martsie ystävystyi heidän kanssaan Sukupolvien yhteys -projektin aikana, ja seurakunnan johtana toimivan miehensä kanssa hän pääsi tapaamaan heidät henkilökohtaisesti, kun liikkumisrajoituksia lievennettiin. Hän sanoi: ”Palvelemisemme oli puhdasta iloa, kun ajattelimme sitä, mitä nämä kaksi naista olivat meille antaneet. Epäröin sanoa, että se oli ’palvelua’, koska mehän saimme nauttia heidän Kristuksen kaltaisesta rakkaudestaan.”

MaryMargaretDaphne
MaryMargaretDaphne
Mary Woods, Margaret Canham ja Daphne Ellend2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tämä projekti toi yhteen naisia, joilla oli hyvin erilaiset elämänkokemukset, ja he oppivat lisää toisistaan. Candice MacAllister sanoo: ”Kaikki, mitä voit antaa, moninkertaistuu. Koskaan ei voi tietää, kuinka paljon se merkitsee ihmisille.” Palvelemalla toisiaan kukin naisista sai odottamattoman ja välittävän virtuaalisen ystävän.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.