Uutistiedote

Vapaaehtoistyö: Pienillä asioilla on vaikutusta

Vuosi 2020 näytti olevan täynnä asioita, joita ei voinut tehdä.  Ristiriitaista kyllä, viime vuonna vapaaehtoistyö ja lahjoitettu aika lisääntyivät.  Ihmiset keskittyivät siihen, mitä he voivat tehdä, ja työskentelivät auttaakseen muita uusilla tavoilla. Vapaaehtoistyö on hieno tapa tavata uusia ihmisiä, saada elinikäisiä ystäviä ja olla yhteydessä omaan yhteisöönsä.  

Puhelimet
Puhelimet
Puhelimet2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Maisterintutkintoa varten Surreyn yliopistossa opiskeleva Rachael Maughan toimii vapaaehtoisena Rural Refugee Networkissa. RRN on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva järjestö, joka tarjoaa paikallisille vapaaehtoisille keinon tutustua pakolaisiin ja auttaa heitä kotoutumaan yhteisöönsä.  Rachael pitää yhteyttä pakolaisystäviinsä soittamalla heille säännöllisesti, jotta he voivat harjoitella englannin kieltä.  Mikä tärkeämpää, hän auttaa heitä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien löytämisessä heidän uusissa yhteisöissään. 

Rachael Maughan
Rachael Maughan
Rachael Maughan, opiskelija Surreyn yliopistossa Englannissa2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachaelin mielestä yhteys on molemminpuolista.  Hän sanoo, että säännölliset keskustelut näiden pakolaisten kanssa ”tuovat heille pikemminkin ystävän eikä vain taas uutta avustustyöntekijää, joka on auttamassa heitä”.  Rachael sanoo itsekin hyötyvänsä tästä: ”Minusta tuntuu, etten ole tehnyt paljon, mutta olen saanut ystäviä… ja se on ollut minullekin jonkinlainen henkireikä.” 

Rural Refugee Networkin tavoitteena on ”auttaa pakolaisia pääsemään jaloilleen yhteisöissämme”.  RRN varmistaa, että suurten kaupunkialueiden ulkopuolella asuvilla pakolaisilla on saatavilla voimavaroja ja tukea.  Tämä tavoite saavutetaan etenkin korona-aikana osittain vapaaehtoisten avulla, joista monet yksinkertaisesti soittavat pakolaisille puhelimella.   

Rachael on tuntenut turhautumista siitä, ettei hän ole voinut olla ihmisten parissa vaan on koronasta johtuen joutunut koko ajan toimimaan verkon välityksellä.  Hänen toiveenaan on, että keskittymällä palvelemiseen me voimme silti tuntea yhteyttä, joka auttaa meitä, kunnes paremmat ajat koittavat.  Yksinkertainen tapa tuntea ja jakaa ajatuksia tällaisessa yhteydessä voi olla se, että vain ottaa yhteyttä puhelimitse. 

Halu auttaa ja palvella yhteisöään on varsin luontaista Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille.  Monien on pitänyt löytää uusia tapoja, joilla he voivat jatkaa palvelemista pandemian aikana.  Tarjolla olevat palvelukeinot ovat usein olleet todella pieniä ja yksinkertaisia, kuten puhelinsoitto.  Keskittyminen siihen, mitä voimme tehdä, ja mitä voimme tehdä turvallisesti, voi johtaa tuloksiin, jotka muuttavat muiden elämää samoin kuin omaa elämäämme.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.